Słupsk. Dawny kościół klasztorny sióstr norbertanek pw. św. Mikołaja i jego skomplikowany „życiorys”
Słupsk, dawny kościół klasztorny sióstr norbertanek pw. św. Mikołaja Źródło: Wikipedia.org Autor: Władysław Goliński
Słupsk, dawny kościół klasztorny sióstr norbertanek pw. św. Mikołaja
Źródło: Wikipedia.org
Autor: Władysław Goliński

Dawny kościół klasztorny sióstr norbertanek pw. św. Mikołaja w Słupsku ma za sobą dziwne i burzliwe dzieje. Powstał prawdopodobnie w XIII wieku, gdyż źródła pisane wzmiankują o kościele już w 1269 roku. Była to budowla drewniana i miała status kościoła prywatnego. Imię patrona wskazuje, że powstała w środowisku kupiecko-rzemieślniczym. Tuż obok kościoła stał pierwszy słupski klasztor. Obydwa budynki były podpiwniczone, na kamiennym fundamencie. W roku 1665 w mieście wybuchł wielki pożar, który strawił zarówno kościół jak i klasztor. Klasztor odbudowano jako pierwszy w roku 1679, kościół, z braku środków, dopiero w 1737. Uczynił to pułkownik Steding i poświęcił na kościół garnizonowy. Jednak wkrótce wybuchła wojna śląska i świątynię przeznaczono na magazyn i wozownię. Podczas wojny 7-letniej,w roku 1760, gdy w Słupsku stacjonowały wojska rosyjskie, dawny kościół zamieniono na cerkiew prawosławną. Zaledwie 10 lat później rada miejska przeznaczyła budynek na cele oświaty i od 1772 roku istniała tam szkoła i internat dla ubogich uczniów. W 1819 roku budynek przebudowano i utworzono w nim najpierw szkołę elementarną, potem szkołę żeńską, a od 1926 roku szkołę dla dzieci upośledzonych umysłowo. W marcu 1945 roku dawny kościół spłonął w pożarze wznieconym przez Armię Czerwoną. Dopiero w 1961 roku zdecydowano się na jego odbudowę zgodnie z dokumentacją historyczną i adaptację na cele biblioteki miejskiej.

Dnia 10 września 1971 roku uroczyście otwarto bibliotekę nadając jej imię Marii Dąbrowskiej. Dawny kościół klasztorny sióstr norbertanek otrzymał nowe życie.

Adres:

Ul. Grodzka 3

76-200 Słupsk