eko rozwiązania na kaszubach

Eko-inicjatywy na Kaszubach – jak region dba o zrównoważony rozwój?

Zrównoważony rozwój zaspokaja podstawowe potrzeby wszystkich ludzi oraz zachowuje, chroni i przywraca zdrowie i integralność ekosystemu bez zagrożenia możliwości zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń i bez przekraczania długookresowych granic pojemności ekosystemu – głosi ONZ. O taki zrównoważony rozwój troszczą się w szczególności Kaszuby, które przyciągają każdego roku masę turystów złaknionych dostępu do czystego powietrza i wody oraz unikalnej przyrody.

Według ustawy Prawo Ochrony Środowiska, pod pojęciem zrównoważonym rozwoju rozumie się rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, którego celem jest zagwarantowanie możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli współczesnego i przyszłych pokoleń.

Ekologia na Kaszubach

Jedną z głównych atrakcji Kaszub jest przyroda. Gęste lasy, krystaliczne jeziora i pagórkowate krajobrazy są magnesem przyciągającym osoby pragnące odpocząć od zgiełku miejskiego życia. Miłośnicy przyrody i ekologicznego stylu życia znajdą tam idealne warunki do obserwacji fauny i flory oraz wiele zakątków do aktywnego wypoczynku, jak ścieżki rowerowe, szlaki piesze oraz miejsca do uprawiania sportów wodnych.

Województwo pomorskie wyróżnia się ponadprzeciętnymi walorami przyrodniczymi, które wynikają ze znacznego zróżnicowania środowiska i krajobrazu oraz stopnia zachowania naturalności niektórych ekosystemów. Znajduje się tu dziesięć dużych akwenów o powierzchni ponad 500 ha oraz około tysiąca mniejszych zbiorników wodnych. Przez województwo przepływa kilka dużych rzek, w tym Wisła, Wda, Brda, Wierzyca, Motława, Nogat, Łeba, Reda i Wieprza.

Zielona energia

Lasy zajmują ponad 36 proc. powierzchni województwa, co stawia region na trzecim miejscu w Polsce pod względem lesistości. Na terenie województwa znajdują się dwa parki narodowe, a także dziewięć parków krajobrazowych i 134 rezerwaty przyrody. Dla miejscowego samorządu priorytetem jest ochrona środowiska, dlatego pracuje nad zachowaniem walorów przyrodniczych oraz ochroną czystości powierza i wód. Wspiera i dofinansowuje pozyskiwanie energii z odnawialnych źródeł, termomodernizacje budynków, a także programy, których celem jest ochrona powietrza oraz retencja wód.

Np. symbolem Słowińskiego Parku Narodowego jest mewa srebrzysta, ale na miejscu można spotkać wiele innych gatunków zwierząt. Należą do nich bobry, wydry, foki, nietoperze, borsuki, lisy, jelenie i sarny. Jest to też dom dla wielu gatunków gadów i owadów oraz ponad 260 gatunków ptaków. Żyją tutaj m.in. żurawie i orliki.

Edukacja ekologiczna

W projektach na rzecz przyrody dużą rolę ogrywają edukacja ekologiczna i angażowanie się w inicjatywy ekologiczne. Jedną z nich było w maju 2023 otwarcie Centrum Edukacji Ekologicznej w Staniszewie, które zostało stworzone w ramach projektu „Edukacja dla przyrody”, realizowanego w partnerstwie z Gminą Kartuzy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, którego beneficjentem był Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych.

W nowej siedzibie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego i Zielonej Szkoły w Staniszewie są m.in. dwie sale wykładowe, sala ćwiczeniowa, planetarium oraz pokoje noclegowe dla uczestników warsztatów kilkudniowych. Obiekt jest przystosowany dla osób ze szczególnymi potrzebami. W ten sposób realizowana jest współpraca społeczności na rzecz zrównoważonego rozwoju na szczeblu lokalnym.

W obejściu znajduje się wiata z piecem chlebowym i kołem garncarskim, ścieżka edukacyjna (z której można podziwiać widok na pradolinę rzeki Dębnicy) oraz boisko. Obiekt został wyposażony w alternatywne źródła energii: pompę ciepła, panele fotowoltaiczne i energorower. Natomiast nad jeziorem Charzykowskim w pobliżu Chojnic znajduje się wieś letniskowa Funka z Harcerskim Centrum Edukacji Ekologicznej, które organizuje obozy o tematyce ekologicznej czy biwaki ekologiczne z zajęciami warsztatowymi i ścieżkami edukacyjnymi.  

Lokalne eko-projekty

Na terenie województwa pomorskiego są realizowane programy wsparcia dla rolników, obszarów wiejskich oraz rybactwa. Do popularnych inicjatyw należą Aktywne Sołectwo Pomorskie i konkurs Piękna Wieś Pomorska. Wybory najpiękniejszej wsi i zagrody w województwie pomorskim to miejscowa tradycja. Konkurs służy poprawie estetyki i stanu środowiska wsi i zagród, których mieszkańcy wykazują się gospodarnością, działaniami na rzecz ochrony i pielęgnacji dziedzictwa kulturowego oraz kształtowania krajobrazu naturalnego.

Ekoturystyka

Region obfituje w gospodarstwa agroturystyczne, gdzie letnicy odpoczywają na łonie nieodkrytej często przyrody. Np. Wdzydzki Park Krajobrazowy i Bory Tucholskie uznawane są przez wielu za jeden z najpiękniejszych i najbardziej atrakcyjnych regionów Polski. W sosnowych lasach znajdują się dziesiątki jezior z „Kaszubskim Morzem”, czyli jeziorem Wdzydzkim włącznie. 

Kaszuby oferują wspaniałe warunki do uprawiania turystyki aktywnej: wędrówek pieszych i rowerowych, przejażdżek konnych, kajakarstwa, żeglarstwa, wędkarstwa i wielu innych sportów.  Okoliczne lasy sosnowe obfitują w jagody i grzyby. Są tam kilometry oznaczonych leśnych dróg turystycznych wzdłuż pięknych punktów widokowych i pomników przyrody.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *