Budowo. Kościół gotycki pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski, burzliwa historia
Budowo. Kościół gotycki pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski Źródło: Wikipedia Autor: Gdaniec
Budowo. Kościół gotycki pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski
Źródło: Wikipedia
Autor: Gdaniec

Kościół gotycki pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Budowie wzniesiono w XVI wieku jako prostą, jednonawową budowlę sakralną. Stanowi ona jedną z najstarszych świątyń w powiecie słupskim. Historia tego kościoła jest niezwykle burzliwa. Wielokrotnie trawiony pożarami, wojnami i kataklizmami, zawsze był odbudowywany dzięki hojności wiernych i zbiórkom pieniężnym w całym państwie pruskim. Między innymi po przyjęciu luteranizmu, w czasie zamieszek na tle religijnym spłonęła część wsi z kościołem, dworem i zabudowaniami chłopskimi. Wojna trzydziestoletnia również nie oszczędziła kościoła, spłonął po raz kolejny. Pieniądze na jego odbudowę zbierano na całym Pomorzu Zachodnim. Kolejny pożar strawił świątynię w 1688 roku, a w 1802 roku potężna wichura zmiotła kościelny dach. W 1815 roku kościół znowu spłonął, tym razem od uderzenia pioruna w sąsiednie zabudowania dworskie i przeniesienia się ognia na budynek sakralny. Kościół ponownie odbudowano, zmieniając tym razem jego wystrój wewnętrzny. Dzisiaj niewątpliwie cennym zabytkiem godnym obejrzenia jest ambona z XVII wieku a także oryginalny ołtarz z posągiem Matki Boskiej z XVIII wieku i XVIII-wieczna chrzcielnica. Całość zdobią oryginalne witraże z 1900 roku i rokokowa polichromia.

Adres:

Budowo 27, 76-248 Dębnica Kaszubska