Nawcz, Cmentarz i Kościół-Pomnik Ofiar Marszu Śmierci
Fot.: Nawcz, Cmentarz, źródło: Wikipedia, autor: SzymSzy
Fot.: Nawcz, Cmentarz, źródło: Wikipedia, autor: SzymSzy

Cmentarz Ofiar Marszu Śmierci koło Nawcza został utworzony w 1961 roku. Przeniesiono tam zwłoki zmarłych i pomordowanych przez Niemców więźniów, którzy uczestniczyli w marszu śmierci. W lutym 1945 roku w Nawczu przetrzymywano 800 osób ewakuowanych z obozu koncentracyjnego w Stutthofie. Wielu z nich zmarło z wycieńczenia lub zostało zamordowanych. Na miejscu baraków w których przebywali więźniowie wybudowano pomnik-kościół, będący obecnie filią parafii w Rozłazinie.