Sierakowice. Ołtarz papieski, wspomnienie wizyty Jana Pawła II
Ołtarz papieski w Sierakowicach Źródło: Wikimedia.org Autor: Depablo
Ołtarz papieski w Sierakowicach
Źródło: Wikimedia.org
Autor: Depablo

Ołtarz papieski w Sierakowicach jest jedynym, zachowanym w całości ołtarzem papieskim w Polsce. Przy nim, na stoku niewysokiego wzgórza w Pelplinie, w dniu 6 czerwca 1999 roku, odprawił Mszę św. Jan Paweł II. Po uroczystościach związanych z wizytą papieża, na prośbę mieszkańców Sierakowic, ołtarz powrócił do miejsca, gdzie go zaprojektowano, zbudowano i w dużej części sfinansowano. Autorem projektu jest Jarosław Wójcik, mieszkaniec Sierakowic.

Ołtarz papieski przedstawia rozpiętą sieć, symbol kaszubskich rybaków, którą podtrzymują dwa ptaki w locie. Usytuowano go w specjalnie na ten cel przygotowanym miejscu. Gminną, podmokłą łąkę w środku wsi przeobrażono w piękny park, nazywając go Kulturowym Parkiem Ośmiu Błogosławieństw i zbudowano sztuczny zbiornik wodny. Oprócz papieskiego ołtarza, w pobliżu znajduje się kilka innych zabytkowych obiektów; neogotycki kościół pw. św. Marcina z przełomu XIX i XX wieku, zrekonstruowany, drewniany kościółek z początku XIX wieku, grobowiec rodziny Łaszewskich, dawnych właścicieli wsi Sierakowice, organistówka i kapliczka Matki Boskiej przy ul. Lęborskiej poświęcona ofiarom drugiej wojny światowej.

Dnia 11 listopada 2003 roku, z inicjatywy Oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Sierakowicach, w parku posadzono Dąb 25-lecia Pontyfikatu Jana Pawła II. Ołtarz i dąb przypominają mieszkańcom i turystom o tym wielkim Polaku.

Adres:

Ul. Łosińskiego, 83-340 Sierakowice