Lasy Mirachowskie. Rezerwaty przyrody 1
Rezerwat Kurze Grzędy, Kaszubski Park Krajobrazowy
Rezerwat Kurze Grzędy, Kaszubski Park Krajobrazowy, fot. Tomasz Słomczyński

Lasy Mirachowskie stanowią zwarty kompleks leśny o powierzchni 6 tys. hektarów, dawniej zwany Puszczą Mirachowską. Znajdują się tu rezerwaty krajobrazowe, flory i fauny. Obszar ten obejmuje zespół jezior potęgowskich i rezerwaty przyrody: Staniszewskie Zdroje, Kurze Grzędy, Jezioro Lubygość, Leśne Oczko, Staniszewskie Błoto, Szczelina Lechicka, Żurawie Błota i Jezioro Turzycowe. Są to głównie tereny torfowiskowe, porośnięte rzadkimi roślinami bagiennymi, źródliska, miejsca gniazdowania żurawi,  brodźców i innej fauny bagiennej oraz unikatowe miejsca krajobrazowe. Można powiedzieć, że jest to raj dla przyrodników i ornitologów.

Przez obszary rezerwatów prowadzą szlaki turystyczne i ścieżki edukacyjne.

Po rezerwatach poruszamy się jedynie oznakowanymi szlakami!

Przeczytaj również opis Lasów Mirachowskich w Przewodniku Magazynu Kaszuby