Leśno. Ścieżka kulturowa "Leśno Kręgi Kamienne" 1

W powiecie chojnickim, na terenie gminy Brusy, znajduje się bardzo interesująca ścieżka kulturowa ” Leśno Kręgi Kamienne”. Jest położona nad jeziorem Leśno Dolne i nad rzeką Niechwaszcz. O wyjątkowości tego miejsca świadczy, przede wszystkim, cmentarzysko kurhanowe, z I i II w.n.e. Niektóre kurhany mają kuliste obstawy, czyli kamienne kręgi. Na tym terenie zostały zrekonstruowane groby skrzynkowe, pochodzące z epoki żelaza. Badania archeologiczne przyniosły takie niezwykłe znaleziska, jak miejsca pochówków i skupiska ceramiki z okresu kultury łużyckiej, pomorskiej i wielbarskiej.

Miejsce to jest niezwykle interesujące dla miłośników historii dawnej. Dzięki tablicom informacyjnym można dowiedzieć się, jakie efekty przyniosły dotąd prace wykopaliskowe. Przejście ścieżki w Leśnie zajmuje około 40 minut.

Zaborski Park Krajobrazowy

ul Turystyczna 10, 89-606 Charzykowy

tel. 52 396 09 64 lub 727 660 065