Żarnowiec, Kościół Zwiastowania Pana. Świątynia Cystersów z XIII wieku
Fot.: Żarnowiec, Kościół Zwiastowania Pana, źródło: Wikipedia, autor: Chrumps
Fot.: Żarnowiec, Kościół Zwiastowania Pana, źródło: Wikipedia, autor: Chrumps

Kościół Zwiastowania Pana w Żarnowcu to okazała budowla, która zaczęła powstawać w XIII wieku. Jej fundatorami byli oliwscy cystersi, którzy początkowo wznieśli drewniany klasztor i kościół, a następnie rozpoczęli budowę istniejącej do dziś gotyckiej świątyni. Większość wystroju wnętrza pochodzi z epoki baroku, m. in. piękny trzyczęściowy ołtarz główny, ołtarze boczne, ambona, chrzcielnica, stalle przedstawiające sceny z życia św. Benedykta i św. Scholastyki. Są tu też dzieła sztuki pamiętające dawniejsze czasy, jak choćby rzeźba św. Katarzyny z XIV wieku, czy największy skarb kościoła żarnowieckiego –niezwykła Pieta z 1430 roku. Obiekt znajduje się na Pomorskim Szlaku Cysterskim. W okresie wakacyjnym są tu organizowane koncerty muzyczne.

Msze św.:

Niedziele: 7.30; 9.00; 11.00; 16.00 (lipiec i sierpień 19.00 – ołtarz polowy w Dębkach)

Dni powszednie: 8.00; 18.00 (czas zimowy 17.00)

Adres:

ul. Klasztorna 3, Żarnowiec, 84-110 Krokowa