Zamek Kiszewski. Ruiny zamku krzyżackiego w dobrych rękach miłośników sztuki
Zamek Kiszewski, źródło: wikipedia.org.
Zamek Kiszewski, źródło: wikipedia.org.

W gminie Stara Kiszewa, w powiecie kościerskim, znajduje się wieś Zamek Kiszewski, szczycąca się ruinami najstarszego, średniego zamku krzyżackiego, na terenach Pojezierza Kaszubskiego. Drewniany gród warowny książąt pomorskich, stał na ziemi kiszewskiej już w drugiej połowie XIII wieku. Krzyżacy otrzymali go, w zamian za dożywotnią rentę, na początku XIV wieku. Nowi właściciele tych ziem postanowili wznieść murowany zamek obronny. Otoczyli go grubym murem i basztą z bramą wjazdową. Budowla znajdowała się na półwyspie, w zakolu rzeki Wierzycy. Zamek wraz z folwarkiem zostały zniszczone w czasie potopu szwedzkiego, w połowie XVII wieku. Zachowały się mury obronne i baszta z bramą wjazdową. Kiedy w połowie XIX wieku tereny te przeszły na ręce władz pruskich, jeden z zarządców posiadłości, Joachim Engler, wykupił ją i w 1856 roku wybudował okazały dwór. Wzniesiono go na fundamentach  średniowiecznych. Prawdopodobnie za czasów krzyżackich znajdował się tam dom dla służby. W miejscu dawnego podzamcza stworzono dziedziniec folwarczny wraz z okalającymi go budynkami gospodarczymi. Englerowie uruchomili tu gorzelnię, tartak i młyn nad Wierzycą. W 1914 roku dobudowano jeszcze sześciorodzinny dom mieszkalny, dla pracowników folwarku. Jest zamieszkały do dziś. Po II wojnie światowej zabudowania przeszły do skarbu państwa i powoli ulegały zniszczeniu. Przełomowy dla tych zabytkowych terenów okazał się rok 1997, kiedy to posiadłość, o powierzchni prawie 6 hektarów, zakupił Piort Tudaj z Katowic. Miejsce to było w opłakanym stanie, również część zabytków krzyżackich. Nowy właściciel przeprowadził gruntowny remont dworu, oczyścił stawy założone przez Englerów, a także zadbał o zieleń wokół posiadłości. Rozpoczął również prace wewnątrz dworu, a także przy naprawie muru i baszt.

Do Starej Kiszewy dojedziemy kierując się z Kościerzyny na Toruń, drogą 214. Po przybyciu do miejscowości, należy skręcić w prawo (jest drogowskaz do zamku) i wyboistą drogą jechać aż do celu.

Posiadłość można zwiedzać, jednak w ograniczonym czasie. Najlepiej skontaktować się z właścicielem, który chętnie oprowadza po tych zabytkowych terenach:

Piotr Tudaj, Zamek Kiszewski, tel: 58 687 68 87