Rezerwat przyrody Białogóra. Nadmorskie tereny chronione
Fot.: Rezerwat przyrody Białogóra, źródło: Wikipedia, autor: Panek
Fot.: Rezerwat przyrody Białogóra, źródło: Wikipedia, autor: Panek

Rezerwat przyrody Białogóra jest częścią Nadmorskiego Parku Krajobrazowego. Celem ochrony są wydmy przybrzeżne, torfowiska oraz bór bażynowy. Można tu zobaczyć ponikło wielołodygowe, które rośnie tylko w dwóch miejscach w Polsce. Jest to głównie rezerwat florystyczny liczący około 80 gatunków roślin, ale służy także jako miejsce gniazdowania żurawi. Jest to atrakcja obowiązkowa dla miłośników przyrody.

Rezerwat leży w północnej części Białogóry między wsią a plażą i obejmuje obszar ponad 200 hektarów.

Poruszanie się po rezerwacie – tylko wyznaczonymi szlakami!