Laska. Śródleśna osada i rezerwat przyrody 3

Do śródleśnej osady Laski, często dopływają turyści kajakami, nurtem rzeki Zbrzycy. Pierwszym obiektem, jaki warto zobaczyć jest 400- letni dąb Łokietka, pomnik przyrody. Mierzy on 31 metrów i ma 822 cm w obwodzie. Drzewo rośnie na terenie siedziby dawnego nadleśnictwa. Niedaleko dębu Łokietka rośnie dąb „Jan Paweł II”, posadzony przez pracowników nadleśnictwa Przymuszewo, z nasion poświęconych przez papieża w 2004 roku. Za osadą Laska, znajduje się jezioro o tej samej nazwie. Na jego terenie jest utworzony rezerwat przyrody. Są tu chronione miejsca lęgowe ptaków wodnych, na przykład łabędzia niemego.

Po terenie rezerwatu poruszamy się tylko wyznaczonymi szlakami!

We wsi Laska ma ujście rzeka Kulawa. Bardzo malownicza jest jej dolina, objęta ochroną. Doliną rzeki Kulawy prowadzi ścieżka przyrodnicza, na której można między innymi podziwiać rzadkie gatunki roślin, między innymi: lipiennik Loesela, obuwik pospolity, skrzyp olbrzymi i nasięźrzał pospolity. Teren ten należy do Nadleśnictwa Przymuszewo.