Chojnice. Kościół pod wezwaniem Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny (XVIII wiek) 1
Chojnice, kościół pw. ZNMP, źródło: wikipedia.org
Chojnice, kościół pw. ZNMP, źródło: wikipedia.org

W Chojnicach znajduje się zabytkowy kościół, pod wezwaniem Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny. Świątynia została zbudowana w latach 1718- 1744.  Zainicjowali to, sprowadzeni do miasta w 1620 roku, jezuici. Kościół został połączony z kolegium, siedzibą katolickiego gimnazjum. W 1773 roku świątynię przekazano księżom diecezjalnym. Kościół jest cennym zabytkiem architektury późnego baroku. W środku znajduje się pięć ołtarzy, w tym główny, który sięga samego sklepienia. To właśnie tu został wkomponowany zabytkowy ołtarz z 1662 roku, z Matką Boską z Dzieciątkiem, ze świętym Janem Chrzcicielem i świętym Duchem. Ambonę określa się na połowę, a barokowe ławy na początek XVIII wieku. Na piękno wnętrza świątyni składają się również zabytkowe portale i balustrady, a także monstrancja z 1676 roku. Chojnicki malarz barokowy, Franciszek Ksawery Haeflich, wykonał piękną polichromię w 1742 roku. Od czasów zniszczeń wojennych kościół był remontowany i odrestaurowywany. Jest on kościołem filialnym parafii Ścięcia Świętego Jana Chrzciciela.

Porządek mszy świętych: Niedziela: 8.00, 10.00, 11.15, 16.00

Dni powszednie: 8.00, 18.00

Chojnice, kościół pw ZNMP, źródło: wikipedia.org
Chojnice, kościół pw ZNMP, źródło: wikipedia.org

Artykuły