Dębki, Historyczny słup graniczny
Fot.: Dębki, Słup graniczny, źródło: Wikipedia, autor: Henryk Bielamowicz
Fot.: Dębki, Słup graniczny, źródło: Wikipedia, autor: Henryk Bielamowicz

Zrekonstruowany słup graniczny w Dębkach znajduje się w zachodniej części wsi przy rzece Piaśnicy. W okresie międzywojennym miejsce to oddzielało tereny polskie od niemieckich. Dębki były to w owym czasie najdalej wysuniętą na zachód miejscowością, stąd też znajdował się tam posterunek straży granicznej.

Niedaleko słupa znajduje się podziwiane przez turystów i miejscowych ujście rzeki Piaśnicy do morza oraz drewniana kaplica z początku XX wieku.