Człuchów. Budynek  szkoły specjalnej dla dzieci głuchoniemych z 1882 roku
Człuchów, dawna szkoła specjalna dla dzieci głuchoniemych (obecnie: Zespół Szkół Agrobiznesu), źródło: facebook.com
Człuchów, dawna szkoła specjalna dla dzieci głuchoniemych (obecnie: Zespół Szkół Agrobiznesu), źródło: facebook.com

W Człuchowie, od 1882 roku, istniała szkoła specjalna dla dzieci głuchoniemych. Po I wojnie światowej szkołę zlikwidowano a budynek przekazano urzędowi celnemu. Po roku 1945 dawna szkoła miała różnych właścicieli, głównie była siedzibą organizacji społeczno- politycznych, jak PZPR, ZHP, czy LPŻ. Obecnie w budynku przy ulicy Parkowej mieści się Zespół Szkół Agrobiznesu.

Podobne miejsca