Czarne. Cmentarze wojenne i jenieckie 1
Człuchów i okolice, Czarne, cmentarze wojenne, źródło: www.czarne.pl
Człuchów i okolice, Czarne, cmentarze wojenne, źródło: www.czarne.pl

W powiecie człuchowskim, w Czarnem, znajdują się miejsca pamięci- cmentarze wojenne i jenieckie. Cmentarz jeniecki Lager III jest położony przy obecnym Zakładzie Karnym. Prawdopodobnie jest tam pochowanych, w zbiorowych mogiłach, blisko 12 tysięcy ofiar z okresu 1914- 1918. Na terenie Jednostki Wojskowej w Czarnem położony jest cmentarz wojenny Stalag Nord. Najstarsze nagrobki pochodzą z 1874 roku. W zbiorowych mogiłach pochowano około 15 tysięcy osób.  Stalag II B Hammerstein był obozem dla jeńców wojennych (podoficerów i szeregowych), założonym w połowie września 1939, a zlikwidowanym w 1945 roku. Podczas I wojny światowej przebywali tu jeńcy wojenni z Rosji, po dojściu Hitlera do władzy umieszczano tam komunistów niemieckich. W czasie II wojny światowej w obozie znajdowali się jeńcy ze wszystkich frontów. Również w lesie znajduje się cmentarz jeńców wojennych Stalag II B Hammerstein. Mieści się około 1 km od drogi Czarne- Szczecinek. Założono go w 1968 roku. Są tu zbiorowe mogiły radzieckich jeńców. Te miejsca pamięci na pewno warte są odwiedzenia i chwili refleksji.