Chojnice i okolice. Kościół św. Jakuba Apostoła w Ostrowitem 1
Powiat chojnicki, Ostrowite, kościół, źródło: wikipedia.org
Powiat chojnicki, Ostrowite, kościół, źródło: wikipedia.org

W powiecie chojnickim, we wsi Ostrowite, znajduje się zabytkowy kościół pod wezwaniem św. Jakuba Apostoła. Świątynia została zbudowana w 1402 roku, z inicjatywy Zakonu krzyżackiego. Budowla reprezentuje styl gotycki. Zgodnie ze średniowiecznymi wytycznymi, bryła jest orientowana na osi wschód-zachód. Najstarszą częścią jest prezbiterium, do którego w XV wieku dobudowano absydę o trójbocznym kształcie. Na zachodnim krańcu bryły znajduje się wieża. Umiejscowiona jest ona na planie kwadratu. Interesujące jest, że najniższą kondygnację wykonano z kamienia (tu znajduje się też wejście do świątyni), a kolejne dwie są ceglane. Najwyższa kondygnacja, pełniąca rolę dzwonnicy, ma konstrukcję drewnianą, słupowo- ramową. Ta część została nadbudowana pod koniec XVII wieku. Najstarszy dzwon barokowy, umieszczony w wieży, pochodzi z 1654 roku. Niestety nie jest już sprawny. Miłośników architektury sakralnej zainteresuje z pewnością, zbudowany z drewna ołtarz główny, z roku 1766. Na środku ołtarza znajduje się obraz Matki Boskiej Śnieżnej z Dzieciątkiem. Ołtarz boczny, świętego Krzyża, pochodzi z 1753 roku. Został ufundowany przez sołtyskę z Ciechanowa, Elżbietę Sztoltmannową. Ambonę kościelną datuje się na 1766 rok. Na uwagę zasługują również: piękny kielich mszalny z XVII wieku i monstrancja o kształcie wieżyczkowym.

Porządek mszy świętych:

Niedziela: 7.30, 9.15,  11.00

 

Artykuły