Chojnice. Cmentarz parafialny 1
Chojnice, cmentarz parafialny, źródło: facebook.com
Chojnice, cmentarz parafialny, źródło: facebook.com

W Chojnicach, na cmentarzu parafialnym, są nagrobki jeszcze z XIX wieku. Został on założony w 1825 roku i jest najstarszą nekropolią w mieście. Powiększono go w latach trzydziestych ubiegłego wieku. Od 1989 roku jest w rejestrze zabytków. Cmentarz ten jest, między innymi, miejscem spoczynku wybitnych mieszkańców Chojnic. Znajduje się tu grób Hipolita Ostoi- Lniskiego, który na przełomie XIX/ XX wieku był znanym obrońcą polskości, na terenie Chojnic. Ten ceniony lekarz był opiekunem chojnickiej młodzieży filomackiej. Należy też wspomnieć o innych, znanych postaciach tego regionu, pochowanych na cmentarzu parafialnym, między innymi, o dr Leonie Biskupskim, profesorze chojnickiego gimnazjum, a także o ks. Antonim  Wolszlegierze, działaczu narodowym, również działającym w Towarzystwie Filomatów. Na cmentarzu znajduje się także Kwatera Obrońców Chojnic.