Jak liczony jest WIBOR 3M i co od niego zależy?

Jak liczony jest WIBOR 3M i co od niego zależy?

Profesjonalny doradca kredytowy może wytłumaczyć zawiłości kredytowe

Kredyty bankowe są udzielane w różnych formach. Wśród parametrów mających wpływ na wysokość odsetek znajdziemy wskaźnik WIBOR. Oznacza on stopę procentową, jaka obowiązuje na rynku międzybankowym. W praktyce jest to procent, na jaki bank pożyczył pieniądze, aby móc udzielić kredytu klientowi. Kredytobiorca zobowiązuje się do spłaty oprocentowania oraz kosztów dodatkowych, takich jak marża i prowizja od udzielenia kredytu. Oprocentowanie jest zazwyczaj ustalone na określony czas. Nie oznacza to jednak, że rata kredytu będzie taka sama w całym okresie spłaty.

Wskaźnik referencyjny WIBOR

Aby zrozumieć wpływ wskaźnika WIBOR 3M na kredyt, najpierw trzeba dowiedzieć się więcej o funkcjonowaniu ogólnego wskaźnika WIBOR. Jego wartość jest ustalana w każdy poniedziałek. Dokonują tego przedstawiciele banków działających na terenie naszego kraju. Analizie poddawane są różne czynniki, w tym wartość złotówki na rynku międzybankowym oraz ilość pieniędzy zgromadzona na rynku. Na podstawie tych informacji banki ustalają wysokość wskaźnika WIBOR na dany tydzień. Od niego zależy maksymalna stopa procentowa kredytów oferowanych konsumentom. WIBOR ma więc bezpośredni wpływ na koszt kredytu i wysokość rat.

Kredytobiorca nie musi się jednak zastanawiać, jaka będzie wysokość każdej raty. Umowy kredytowe nie przewidują cotygodniowej aktualizacji wskaźnika WIBOR. Banki mogą stosować zmiany w okresach miesięcznych, 3-miesięcznych, 6-miesięcznych lub 12-miesięcznych. Najpopularniejszy sposób to aktualizacja oprocentowania co 3 miesiące lub co 6 miesięcy. Okresy te zapisuje się za pomocą skrótów 3M i 6M. Dlatego tak ujęty wskaźnik WIBOR modyfikowany w okresach 3-miesięcznych określa się jako WIBOR 3M. Jest on bardziej elastyczny i w wielu przypadkach może być najkorzystniejszy dla klienta, choć nie jest to regułą.

Częsta zmiana oprocentowania

Zmiana wskaźnika WIBOR 3M oznacza przeliczenie odsetek kredytu. W związku z tym może ulec zmianie pojedyncza rata lub wysokość ostatniej, tak zwanej raty wyrównawczej. Będzie miała inną wysokość właśnie z uwagi na zmiany stawki WIBOR 3M, które są brane pod uwagę w całym okresie spłaty kredytu. W niektórych przypadkach inną wartość może mieć nawet kilka ostatnich rat.

Powstaje pytanie: czy częste zmiany wskaźnika WIBOR są korzystne dla kredytobiorcy? To zależy od aktualnej sytuacji na rynku finansowym. Jeżeli WIBOR 3M rośnie, koszty kredytu ulegają podwyższeniu. W związku z tym klient musi szybciej zacząć płacić wyższe miesięczne raty lub zostanie poinformowany o zwiększeniu wysokości ostatnich rat. Jeżeli natomiast wskaźnik będzie malał, bank szybciej przeliczy kredyt i rata zostanie obniżona w sposób korzystniejszy dla kredytobiorcy.

Korzyści dla kredytobiorcy

W związku z powyższym nie jest możliwe jednoznaczne stwierdzenie, czy korzystanie ze wskaźnika WIBOR 3M będzie dla nas korzystne. Bardzo wiele zależy od sytuacji na rynku, rodzaju udzielonego kredytu oraz od naszych możliwości płatniczych. Jeżeli rata oferowana przez bank nie stanowi dużego obciążenia, częste aktualizacje oprocentowania mogą wydawać się zbędne. W przypadku kredytów o dużych wartościach, na przykład, hipotecznych, każdy ułamek procentu ma duże znaczenie.

Nawet niewielka zmiana stawek WIBOR 3M może powodować zwiększenie lub zmniejszenie raty o kilkaset złotych. W sytuacji, gdy kredyt hipoteczny może być zaciągany na 30 lat, można uzyskać ogromne korzyści lub ponieść straty. W szczególnych przypadkach możemy osiągnąć nadpłatę kredytu i nowe środki przeznaczyć na spłatę ostatnich rat lub odzyskać część pieniędzy po zakończeniu umowy.

Należy zwrócić uwagę, że WIBOR 3M nigdy nie pozostaje bez związku z aktualną sytuacją na rynku finansowym. Korzystając z częstych aktualizacji oprocentowania mamy większą szansę na uzyskanie korzyści, szczególnie podczas kredytów spłacanych w okresach przynajmniej kilkuletnich. Dlatego WIBOR 3M jest najpopularniejszym wskaźnikiem używanym zarówno przez banki, jak i preferowanym przed kredytobiorców.

Sprawdź na https://intuum.pl/