Trudny kredyt dla zadłużonych — co trzeba zrobić, aby go otrzymać?

Trudny kredyt dla zadłużonych — co trzeba zrobić, aby go otrzymać?

Mianem trudnego kredytu nazywa się kredyt, który trudno uzyskać, ponieważ wnioskodawca znajduje się w mało korzystnej sytuacji finansowej. Nie będzie się więc nazywać „trudnym” kredytu, który ma skomplikowane, nieprzyjazne warunki spłaty, choć często te dwie sprawy są ze sobą powiązane.

[materiał sponsorowany]

Trudny kredyt dla zadłużonych jest możliwy do uzyskania, jednak często wymaga to wielu starań ze strony wnioskodawcy. Czy jest możliwe, aby trudny kredyt dla zadłużonych stał się łatwy do uzyskania?

Kryteria sprawdzane przez banki przy udzielaniu kredytów

Banki zawsze sprawdzają zdolność kredytową i historię kredytową swojego klienta, by móc przedstawić im swoją ofertę w zindywidualizowanej formie, a przy tym zminimalizować ryzyko potencjalnej niezdolności klienta do spłaty kredytu.

Na zdolność kredytową składa się wiele czynników, nie tylko miesięczne zarobki wnioskodawcy. Tak naprawdę najważniejszy jest bilans obliczony według miesięcznych dochodów i wydatków wnioskodawcy. W końcu co bankowi po tym, że wnioskodawca zarabia dwukrotność średniej krajowej, jeśli w ciągu miesiąca jego wydatki przekraczają tę kwotę? Ważna w określaniu zdolności kredytowej jest także forma zatrudnienia (umowa zlecenia, umowa o pracę, na jaki czas, itd.) oraz wiek wnioskodawcy (na przykład osoba w starszym wieku z reguły nie otrzyma już tak wysokiego kredytu jak osoba w średnim wieku).

Drugą kwestią jest historia kredytowa klienta – sprawdzić ją można przede wszystkim w biurach informacji kredytowej i gospodarczej. Historia kredytowa klienta może być pozytywna, negatywna lub zerowa. Pozytywna jest wtedy, kiedy klient zaciągał pożyczki lub kredyty i regularnie je spłacał/spłaca. Negatywna natomiast dotyczy sytuacji odwrotnej – gdy jest zadłużony i nie spłaca swoich zobowiązań. Z kolei zerowa historia kredytowa oznacza, że klient nie ma żadnej historii związanej z kredytami, co również nie stawia go w dobrej sytuacji, ponieważ bank nie wie wtedy, jak nowy klient się zachowa.

Trudny kredyt dla zadłużonych – co można zrobić?

Trudny kredyt dla zadłużonych zyskał takie miano przede wszystkim ze względu na dwa powyższe kryteria udzielania kredytów przez banki. Osoba zadłużona z reguły nie znajduje się w dobrej sytuacji finansowej, jej dochód jest ukrócany o raty zaległych kredytów, a historia kredytowa jest określana jako negatywna. Co można wówczas zrobić, by otrzymać trudny kredyt dla zadłużonych?

Najbardziej oczywistym działaniem jest poprawa swoich statystyk, na przykład poprzez podjęcie drugiej pracy lub zajęcia dodatkowego, zminimalizowanie wydatków, sprzedaż niepotrzebnych sprzętów i spłata zaległości, a tym samym poprawa swojej historii kredytowej. Takie działania jednak wymagają czasu, by mogły przynieść pożądane rezultaty, a osoba zasłużona najczęściej potrzebuje środków finansowych natychmiast.

Trudny kredyt dla zadłużonych przestaje być trudny, jeśli skorzysta się z oferty Ambulatorium Kredytowego. Aby go otrzymać, kiedy już wszystkie banki odmawiają pomocy, w Ambulatorium Kredytowym wystarczy udokumentować swoje zarobki i zaoferować wkład własny.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://ambulatorium-kredytowe.pl/trudne-kredyty-dla-zadluzonych/