Na czym polega rekalkulacja składki OC?

Na czym polega rekalkulacja składki OC?

Najtańsze OC, rekalkulacja składki. Jak sobie z tym poradzić?

W trakcie trwania umowy ubezpieczeniowej OC na samochód towarzystwo może poprosić swojego klienta o dokonanie dopłaty. Czasami okazuje się też, że zwraca ono część wniesionej już składki. To konsekwencje tak zwanej rekalkulacji składki ubezpieczeniowej.

Wszystkie pojazdy mechaniczne muszą posiadać wykupione ubezpieczenie OC (odpowiedzialności cywilnej). Przepisy polskiego prawa wymagają, aby były one zabezpieczone taką polisą od momentu ich rejestracji aż do wyrejestrowania.

Prawo przewiduje także wysokie kary naliczane za brak ważnego ubezpieczenia OC. Na kierowców nakłada je Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG). Przepisy nie regulują jednak cen związanych z zakupem polisy OC.

Na koszt OC wpływa wiele czynników. Wysokość składek ubezpieczeniowych tego typu jest ustalana indywidualnie przez ubezpieczycieli, dlatego też każdy z nich może zaproponować swojemu klientowi inną cenę. Do zmiany wysokości składki może dojść także podczas obowiązywania umowy na OC na skutek jej rekalkulacji. Co warto o niej wiedzieć?

Z tego artykułu możesz dowiedzieć się:

  • Czym jest rekalkulacja OC?
  • W jakich sytuacjach przeprowadzana jest rekalkulacja składki?
  • Kiedy trzeba dopłacić do OC, a kiedy można otrzymać zwrot?
  • Co zrobić wtedy, gdy rekalkulacja jest niekorzystna?

Czym jest rekalkulacja OC?

Rekalkulacja polisy ubezpieczeniowej OC to procedura odnosząca się do przeliczenia kosztów polis OC. Uwzględnia się wtedy czynniki, które mogły ulec zmianie, a tym samym mogły również wpłynąć na inną wysokość kosztu polisy.

To, czy rekalkulacja zostanie przeprowadzona, zależne jest od towarzystwa ubezpieczeniowego. Kiedy najczęściej ma ona miejsce?

W jakich sytuacjach przeprowadzana jest rekalkulacja składki?

Rekalkulacja ubezpieczenia OC przeprowadzana może być w wielu sytuacjach, gdy ubezpieczyciel uzna, że jest ona niezbędna.

Do rekalkulacji dochodzi najczęściej wtedy, gdy:

  • samochód jest sprzedawany i ma nowego właściciela
  • podczas zawierania umowy podano nieprawdziwe dane
  • w umowie zawarto błędne dane

Gdy zatem doszło do takich właśnie sytuacji, wtedy właściciel samochodu oraz polisy OC musi liczyć się z tym, że towarzystwo ubezpieczeniowe będzie chciało dokonać ponownego przeliczenia wysokości składki.

Kiedy trzeba dopłacić do OC, a kiedy można otrzymać zwrot?

Wynik rekalkulacji może być zarówno korzystny, jak i niekorzystny dla posiadacza samochodu. Ubezpieczyciel może zwrócić mu nadpłaconą składkę, ale również może on poprosić o dopłatę.

Rekalkulacja – dopłata do OC

Do ubezpieczenia OC najczęściej trzeba dopłacić wtedy, gdy w nowy właściciel samochodu jest młody, niedawno odebrał swoje prawo jazdy i nie posiada odpowiednich zniżek za bezszkodową jazdę.

Przy rekalkulacji bierze się wtedy pod uwagę czas obowiązywania umowy ubezpieczeniowej. Wtedy, gdy jest on długi, wtedy dopłata może być wysoka, gdy jednak będzie on dość krótki, wtedy wydatek ten nie będzie duży.

Rekalkulacja – zwrot z OC

W wyniku rekalkulacji towarzystwo ubezpieczeniowe może także zwrócić ubezpieczycielowi część składki. Do zwrotu najczęściej dochodzi wtedy, gdy nowy właściciel jest kierowcą starszym, bardziej doświadczonym, posiadającym zniżki za bezszkodową jazdę.

Zwrot z OC możliwy jest wtedy, gdy nowy właściciel zdecyduje się na kontynuowanie umowy w dotychczasowym towarzystwie ubezpieczeniowym.

Takie zwroty są jednak spotykane dość rzadko z interwencji towarzystwa ubezpieczeniowego, ponieważ po prostu nie są dla niego korzystne. Zaleca się zatem zwrócenie się bezpośrednio do ubezpieczyciela o rekalkulację.

Co zrobić wtedy, gdy rekalkulacja jest niekorzystna?

W przypadku, gdy rekalkulacja nie jest korzystna dla nowego właściciela samochodu, nie musi on jednak wcale z niej korzystać.

Nabywca pojazdu ma prawo do:

  • kontynuowania obecnej umowy OC poprzedniego właściciela po rekalkulacji
  • wypowiedzenia dotychczasowej umowy i zawarcia nowej umowy ubezpieczeniowej w innym towarzystwie

Aby dowiedzieć się, gdzie właściciel samochodu może otrzymać najniższą cenę za OC, powinien on sprawdzić oferty u różnych ubezpieczycieli. Jeśli okazuje się, że kontynuacja obecnej umowy jest korzystna dla kierującego, może on ją kontynuować. Gdy natomiast uda mu się znaleźć lepsze oferty, może on wypowiedzieć umowę i zawrzeć nową.

Gdy kierowca wypowiada umowę OC, wtedy ubezpieczyciel może naliczyć mu także dopłatę za okres korzystania z ochrony. Zatem, im szybciej umowa zostanie wypowiedziana, tym mniejsza będzie to dopłata.

Jak znaleźć dla siebie najtańsze ubezpieczenie OC?

Towarzystwa ubezpieczeniowe indywidualnie wyceniają koszty OC. Warto zatem zapoznać się z różnymi propozycjami, aby wybrać najlepszą. Jak można to zrobić? 
Bardzo dobrym wyborem będzie kalkulator OC, czyli specjalny serwis online, który za darmo porównuje ze sobą różne oferty ubezpieczycieli. Dobry kalkulator OC pozwala na sprawdzenie ubezpieczeń u najpopularniejszych towarzystw w Polsce. Przykładowo, kalkulator ubezpieczeń Porówneo.pl sprawdza dla swoich użytkowników oferty u Axa, Aviva, Proama, Ergo Hestia, Generali, Link4, Mtu24, Benefia, PZU i innych ubezpieczycieli. Koszty polis można sprawdzić już w parę minut!