Dzieciaki w lesie. Syndrom Deficytu Natury. Jak to leczyć? [FILM] 2

Dzieciaki w lesie. Syndrom Deficytu Natury. Jak to leczyć? [FILM]

Co robić z dziećmi w lesie? Po co je tam zabierać?

Zespół Deficytu Natury – pojęcie to zaproponował Richard Louv w głośnej książce „Ostatnie dziecko lasu”, która – jak informuje wydawca na okładce, stała się bestsellerem New York Timesa.

Zespół deficytu Natury

Zespół deficytu natury opisuje cenę, jaką ludzkość płaci za odwrócenie się od przyrody: zmniejszone użycie zmysłów, niedobór uwagi, częstsze występowanie chorób psychicznych i fizycznych. Ten zespół występuje u pojedynczych osób, rodzin i całych społeczności – pisze Richard Louv, pisarz i dziennikarz, specjalizujący się w tematyce relacji człowieka z naturą.

Inteligencja przyrodnicza

Zespół Deficytu Natury, jako pojęcie, nie dorobił się jeszcze bogatej podstawy teoretycznej, pozostaje więc twierdzeniem bardziej publicystycznym niż naukowym. Choć, jak się wydaje, nie jest ono zupełnie pozbawione podstaw teoretycznych, a sam autor wielokrotnie używa pojęcia „ekopsychologia”. Najczęściej w tym kontekście jest wymieniany badacz amerykański Howard Gardner, który zasłynął tym, że zdetronizował IQ jako jedyny i najważniejszy wskaźnik inteligencji. Zaproponował osiem jej rodzajów, w tym inteligencję przyrodniczą, którą sam charakteryzował w jednym z referatów w sposób następujący (cyt. za Richard Louv, „Ostatnie dziecko lasu”): U podłoża inteligencji przyrodniczej leży ludzka zdolność do rozpoznawania roślin, zwierząt i innych elementów środowiska naturalnego, takich jak chmury czy skały.

Zespół Deficytu Natury miałby więc polegać na utracie tych zdolności.

Tomek Słoma Słomczyński w kolejnym odcinku vloga dzieli się swoimi przemyśleniami na temat „zielonego wychowania” i pokazuje, co robi z dziećmi w lesie.