Geodeci w Warszawie

Geodeci w Warszawie

W urzeczywistnieniu marzeń o nowym domu, geodeta odgrywa znaczącą rolę.

Dobry plan jest zawsze połową sukcesu i tak też jest w przypadku budowy domu.

Dobry plan jest zawsze połową sukcesu i tak też jest w przypadku budowy domu. W tym dobrym planie nie może więc zabraknąć geodety, bez którego projekt domu pozostanie niestety tylko bezużyteczną kartką papieru. W urzeczywistnieniu marzeń o nowym domu, geodeta odegra więc znaczącą rolę.

[materiał sponsorowany]

Geodeci w Warszawie
Źródło: geo-osnowa.pl

Geodezja i kartografia

Przy budowie domu bardzo duże znaczenie ma właściwe dokonanie pomiarów i stworzenie precyzyjnych map. Od tego bowiem zależy zarówno prawidłowe wyznaczenie granic nowej posiadłości, jak i wybudowanie wymarzonego domu. I tak naprawdę nie chodzi tylko o wymogi formalne, ale przede wszystkim o to, by między innymi ściany domu były proste, a także o to, by projekt budynku został 1: 1 przeniesiony na plan budowy. Wszystko zaczyna się więc od map. Pierwszą, zasadniczą mapę można nabyć w biurze geodezji i katastru w Warszawie, albo wykonać w naszym biurze w Geo – Osnowa. O ile w przypadku mapy zasadniczej nie ma konieczności odwiedzania działki budowlanej, o tyle, po jej przekazaniu w ręce geodety, już tak. Konieczne będzie bowiem stworzenie kolejnej mapy – do celów projektowych. Tutaj następuje swoiste połączenie geodezji i kartografii , czyli aktualizowanie mapy i nanoszenie na nie nowopowstałych obiektów, bądź usuwania tych, których już nie ma. To jest z kolei wymogiem formalnym każdej mapy projektowej. W tym celu geodeta musi wręcz odwiedzić działkę budowlaną, by zweryfikować stan faktyczny posiadanej mapy zasadniczej. Nasi geodeci w Warszawie podejmą się współpracy w tym zakresie, dzięki czemu adaptacja mapy nie będzie wiązała się ze zbyt długim terminem realizacji.

Geodeci w Warszawie – zakres naszych usług

Współpraca z klientami indywidualnymi, najczęściej związana jest z budową nowego domu. Jednak zakres prac, które wykonujemy, jest znacznie szerszy. Realizujemy także większe inwestycje dla firm budowlanych, biur projektowych czy jednostek publicznych.

  • Wytyczamy granice,
  • dzielimy nieruchomości,
  • tyczymy trasy drogowe,
  • tworzymy mapy.

Jesteśmy nowoczesną firmą, opierającą się na innowacyjnych rozwiązaniach, dlatego też w ramach usług zapewniamy:

1. skanowanie laserowe 3D,

2. przygotowanie ortofotomap i fotogrametrii lotniczej,

3. tworzenie numerycznego modelu terenu.

W zakresie naszych prac znajduje się również realizacja wszelkich formalności w urzędach. Odwiedzimy więc za Państwa między innymi biuro geodezji i kastratu w Warszawie, w celu dostarczenia odpowiednich wniosków czy uzyskania właściwych zezwoleń.

Firma Geo – Osnowa jest więc do Państwa dyspozycji, zarówno na terenie samej Warszawy, jak i pobliskich okolic.