Podpisz petycję w sprawie etnofilologii kaszubskiej na Uniwersytecie Gdańskim 1

Podpisz petycję w sprawie etnofilologii kaszubskiej na Uniwersytecie Gdańskim

Przyłącz się do protestu, podpisz petycję!

Decyzja władz Uniwersytetu Gdańskiego, zgodnie z którą w rozpoczynającym się roku akademickim nie zostanie uruchomiony kierunek etnofilologia kaszubska, wywołał oburzenie – nie tylko wśród rdzennych Kaszubów. Do władz Uniwersytetu spływają kolejne listy wyrażające dezaprobatę dla tej decyzji. Piszą znane postacie ze świata nauki, sztuki, literatury.

List pisarki: Nie rezygnujmy z etnofilologii kaszubskiej na uniwersytecie!

Teraz każdy może się włączyć do akcji protestacyjnej. Poniżej publikujemy krótki tekst przygotowany przez organizatorów protestów i dwie elektroniczne petycje.

Jeśli uważasz, że etnofilologia kaszubska powinna zostać uruchomiona na Uniwersytecie Gdańskim [pomimo, że nie zostało zrekrutowanych 25 osób] ,podpisz petycję, do której link znajduje się poniżej.


Jak piszą organizatorzy protestu:

Prawo do edukacji jest niezbywalnym i uniwersalnym prawem człowieka. Elementarnym prawem każdej istoty ludzkiej jest nauka we własnym języku i nauczanie w nim. Na tych m.in. zasadach oparte są wszystkie europejskie akty prawne dotyczące praw mniejszości narodowych i etnicznych oraz praw językowych grup mniejszościowych. To także podstawowe prawo mniejszości narodowych, etnicznych i językowych w Polsce, które gwarantuje Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym.

Decyzja o nieuruchomieniu w roku akademickim 2018/2019 kierunku Etnofilologia kaszubska na Uniwersytecie Gdańskim – która de facto równa się likwidacji tego kierunku – jest pogwałceniem prawa do edukacji Kaszubów i dyskryminuje wspólnotę kaszubską jako obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. Domagamy się podjęcia niezwłocznie następujących kroków:

1. Kierunek Etnofilologia kaszubska zostanie w roku 2018/2019 uruchomiony dla obecnie zgłoszonej liczby kandydatów.

2. Próg 25 kandydatów dla uruchomienia kierunku Etnofilologia kaszubska zostanie rokrocznie obniżony do 1 kandydata.

3. Władze Uniwersytetu Gdańskiego zobowiążą się do corocznego uruchamiania kierunku Etnofilologia kaszubska, kierując się przede wszystkim interesem społecznym i deklarowaną służbą regionowi.

4. Władze Uniwersytetu Gdańskiego, Rektor i Senat, umożliwią społeczności kaszubskiej realizowanie jej prawa do otrzymania edukacji w swoim języku ojczystym na równi z innymi i będą promować edukację kaszubską, wpisując ten postulat jako jeden z celów do Strategii Uniwersytetu Gdańskiego.

Kaszubi od IV-VI wieku n.e., jako ariergarda Słowian, osiedlili się na południowym brzegu Morza Bałtyckiego i na długie stulecia zostali gospodarzami Pomorza. W dobie nowożytnej współtworzyli wielokulturową społeczność tego regionu Europy, by po geopolitycznych zmianach będących konsekwencją II wojny światowej, stać się społecznością mniejszościową, mając świadomośc swojej odrębności etnicznej, a przede wszystkim językowej. Kaszubski, jako jeden z dialektów Prasłowiańszczyzny, w XIII w. rozpoczął swój autonomiczny rozwój na peryferiach Słowiańskiego świata. Przetrwał do dnia dzisiejszego, choć współcześnie jest w grupie języków zagrożonych wymarciem.

Dopóki jest jeszcze czas, chcemy przekazać nasze dziedzictwo następnym pokoleniom. Oparcie dla tych działań w Uniwersytecie Gdańskim, jest niezbędne do realizacji tego zadania i ma ogromne znaczenie dla zachowania tożsamości Kaszubów.

Dlaczego to jest ważne?

Etnofilologia kaszubska powstała w wyniku wieloletnich wysiłków i starań środowisk kaszubskich i jej istnienie jest kluczowe dla interesu społecznego Kaszubów i Pomorzan, bez względu na rentowność utrzymania tego mniejszościowego kierunku. Przede wszystkim jednak zamknięcie kierunku godzi w podstawowe prawa człowieka do edukacji w swoim języku ojczystym na równi z innymi. Nie godzimy się na politykę dyskryminacyjną wobec Kaszubów.

***

Petycja na stronie naszademokracja.pl: TUTAJ

Petycja na stronie secure.avaaz.org/pl: TUTAJ

 

Kaszebe Music Festiwal 2016