Zapisz dziecko na język kaszubski

Dyrektorowie szkół przyjmują wnioski rodziców o rozpoczęcie nauczania języka kaszubskiego

Dyrektorowie szkół przyjmują wnioski rodziców o rozpoczęcie nauczania języka kaszubskiego

dzieci kaszuby
Źródło: Wikipedia

Do 30 kwietnia można ubiegać się o rozpoczęcie nauki języka kaszubskiego w szkole. W tym celu rodzice (w przypadku starszych dzieci – sami uczniowie) powinni złożyć do dyrektora szkoły specjalny wniosek. Można go pobrać TUTAJ

Od 1 września będą organizowane kolejne grupy uczniów, którzy będą się uczyć nie tylko języka, ale też historii, geografii i kultury Kaszub.

Jak czytamy na stronie internetowej Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, kaszubi.pl:

Nauka języka kaszubskiego daje bezcenną, a w skali kraju niepowtarzalną, okazję do zapoznania ucznia z jego własnym regionem. Język regionalny nie jest w tym wypadku jedynie kodem służącym do porozumiewania się, ale – co istotniejsze – stanowi nośnik treści będących depozytem wartości fundamentalnych dla wykształcenia mentalności młodego człowieka. Pozwala to odbudowywać, czy wprost budować na nowo, tożsamość regionalną w oparciu o wyniesione ze szkoły, a zatem podniesione do rangi oficjalnych, kompetencje kulturowe w ich szerokim ogólnoludzkim zakresie.

Nauczanie języka kaszubskiego odbywa się w Polsce od ponad dwudziestu lat. Jest to przedmiot nauczania o charakterze fakultatywnym.

Obecnie (rok szkolny 2015/2016) języka kaszubskiego uczy się w szkołach na Pomorzu 19 085 dzieci: w szkołach podstawowych uczy się 15 511  dzieci, w gimnazjach – 2653 dzieci, w szkołach ponadgimnazjalnych – 937uczniów. Z roku na rok liczba dzieci uczących się języka kaszubskiego sukcesywnie wzrasta.

Co ciekawe – język kaszubski jest przedmiotem nie tylko w szkołach położonych na terenie powiatów powszechnie uznawanych za „kaszubskie”. 709 dzieci uczy się tego języka w szkołach w Trójmieście.

 

kaszubski mapka dzieci
Źódło: www.kaszubi.pl