Wielkie sprzątanie kaszubskich jezior

Tekst: Katarzyna Sikorska, Kaszubski Park Krajobrazowy

W dniach od 18 do 22 kwietnia 2016r odbyła się akcja pt. „Wielkie sprzątanie brzegów jezior kaszubskich”, która to została zorganizowana w ramach obchodów DNIA ZIEMI przez Lokalną Grupę Rybacką Kaszuby, przy współpracy z Kaszubskim Parkiem Krajobrazowym oraz Powiatem Kartuskim. Akcja przerosła nasze najśmielsze oczekiwania! Udział w przedsięwzięciu wzięły 24 szkoły z siedmiu gmin, a łączna liczba uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjalnych przekroczyła 1000 osób. Wszyscy włożyli w akcję dużo zaangażowania oraz ciężkiej pracy, która z pewnością zaprocentuje na wielu płaszczyznach.

Celem akcji było uświadomienie potrzeby dbania o środowisko naturalne, podniesienie świadomości ekologicznej oraz ukazanie problemu, jakim jest porzucanie śmieci w miejscach do tego nie przeznaczonych. Z radością możemy stwierdzić, iż fakt, że akcja ta spotkała się z tak dużym i pozytywnym odzewem, daje nadzieję, że kolejne pokolenie mieszkańców kaszub doceni skarb jakim są nasze piękne jeziora i czynnie przyczyni się do ich jak najlepszej ochrony w imię zasad zrównoważonego rozwoju – mówiąc prościej – korzystajmy, ale szanujmy, dbajmy i chrońmy!