Jakie studia skończyć, aby zostać księgowym?

Jakie studia skończyć, aby zostać księgowym?

Studia dla specjalisty – księgowość, finanse

Obecnie coraz więcej osób chciałoby pracować w księgowości. Co więcej, pracodawcy bardzo chętnie zatrudniają tych, którzy mają już pewne doświadczenie w działach księgowych oraz osoby, które dopiero to doświadczenie zdobywają. Niemniej jednak większość z nich wymaga od kandydatów ukończenia studiów wyższych, przynajmniej pierwszego stopnia. Jakie studia dla księgowego warto wybrać?

[materiał zewnętrzny]

Finanse i rachunkowość

Najobszerniejszą wiedzę z zakresu księgowości i podatków, które są nieodłącznym elementem pracy księgowego, dają studia na kierunku finanse i rachunkowość. Decydując się na nie, uczmy się, jak funkcjonuje świat szeroko pojętych finansów, co wbrew pozorom bardzo przydaje się księgowemu. Studenci zdobywają również wiedzę z zakresu podstaw rachunkowości, rachunkowości finansowej, rachunkowości zarządczej.

Dodatkowo mają oni możliwość wyboru specjalizacji — większość uczelnie oferuje właśnie specjalizację z zakresu rachunkowości, podatków lub rewizji finansowej — w programie każdej z nich znajduje się wiele przedmiotów, które pozwalają lepiej poznać specyfikę pracy księgowego. Finanse i rachunkowość można studiować na studiach pierwszego i drugiego stopnia, a także w ramach studiów podyplomowych. Zajęcia odbywają się w trybie stacjonarnym (w tygodniu), bądź zaocznym (w weekendy).

Ekonomia

Kilkanaście lat temu księgowi byli absolwentami ekonomii — wszystko dlatego, że studia na kierunku finanse i rachunkowość oferowało niewiele uczelni. Dziś ekonomia pozostaje pewną alternatywą dla osób, które chciałyby pracować w księgowości, jednak z jakichś powodów nie mogą podjąć na nauki na studiach finanse i rachunkowość.

Należy pamiętać o tym, aby w ramach ekonomii wybrać odpowiednią specjalizację, najlepiej właśnie z zakresu prowadzenia ksiąg rachunkowych. Choć w ogólnym programie studiów znajduje się przedmiot o nazwie rachunkowość, nie zdobędziemy na nim wystarczającej wiedzy, aby móc podjąć pracę w księgowości. Na specjalizacji powinny odbywać się zajęcia na temat księgowości, podatków, prawa skarbowego.

Studia podyplomowe dla księgowego

Studia dla księgowego mogą mieć również formę studiów podyplomowych. Mogą się na nie zdecydować osoby, które posiadają już tytuł licencjata, magistra czy inżyniera, uzyskany na jakimkolwiek kierunku. Studia podyplomowe trwają kilka semestrów — zazwyczaj od dwóch do czterech.

Co więcej, mogą się na nie zdecydować nie tylko osoby, które chcą rozpocząć przygodę z księgowością. Wiele kierunków ma charakter specjalizacyjny, a zatem ich oferta skierowana jest do tych, którzy posiadają już pewną praktykę w księgowości i chcieliby poszerzyć bądź usystematyzować swoją wiedzę.

Po studiach podyplomowych nie otrzymamy żadnego, dodatkowego tytułu, jednak zdobędziemy dyplom, który jest cenny dla każdego, potencjalnego pracodawcy. Studia podyplomowe są doskonałym rozwiązaniem dla tych, którzy chcieliby w krótszym czasie zdobyć potrzebną im wiedzę. Przypomnijmy, że tradycyjnie studia licencjackie trwają 6 semestrów, magisterskie zaś 4 semestry, a więc nieco dłużej, niż studia podyplomowe.