Harmonogram czasu pracy - kto jest za niego odpowiedzialny?

Harmonogram czasu pracy – kto jest za niego odpowiedzialny?

Jak zarządzać czasem pracy w firmie?

Każdy pracodawca zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu pracy dotyczących stałego czasu odbywania pracy ma obowiązek prowadzenia grafiku, harmonogramu pracowniczego. Niezależnie czy jest to mała, czy duża firma obowiązek ten musi być przestrzegany, nawet jeżeli liczba zatrudnionych pracowników wynosi jeden. Aktualne przepisy prawa pracy nie mówią, na jaki okres powinno się organizować ewidencje czasu pracy. Przede wszystkim to pracodawca decyduje, jaki termin będzie obejmowała rejestracja godzin. Głównym założeniem prowadzenia takiego rodzaju harmonogramu jest poprawne ustalanie wynagrodzenia, a także pozostałych świadczeń dla pracowników. Na rynku istnieją oprogramowania do tworzenia nowoczesnych i funkcjonalnych grafików pracy online, które ułatwiają kreowanie harmonogramów. Jednak kto tak naprawdę powinien tworzyć grafiki pracy i być za nie odpowiedzialny?

[materiał zewnętrzny]

Harmonogram czasu pracy

Firmy, które wdrażają harmonogram czasu pracy – Inewi.pl, powinny wiedzieć, kto jest odpowiedzialny za tworzenie takiego harmonogramu. Kodeks pracy dopuszcza kreowanie grafiku przez pracownika danego przedsiębiorstwa, jeżeli pracodawca organizuje wspólnie z pracownikiem czas, który będzie wymagany podczas wykonywania określonych czynności. Podczas takiej narady pracownik w porozumieniu z pracodawcą może samodzielnie stworzyć swój codzienny grafik pracy. Taki grafik powinien być jednak sprawdzony przez osobę, która zna prawo i przepisy dotyczące czasu pracy.

Najczęściej grafik pracy jest tworzony i układany przez planistę. Jest to ekspert, który zna się na planowaniu czasu pracy. Otrzymuje on od kierownika dane dotyczące liczby zatrudnionych pracowników oraz zadania do zaplanowania. Na podstawie tych danych tworzy gotowe grafiki pracy. Planista zna bardzo dobrze przepisy Kodeksu pracy. Stworzony przez niego harmonogram jest profesjonalny.

Kolejną osobą, która może układać grafiki pracy, jest sam kierownik danej jednostki organizacyjnej. Kierownik zna najlepiej zapotrzebowanie na pracę. Wie w danym momencie, co dzieje się w firmie, zna pracowników. Tworzy grafiki dla poszczególnych osób oraz dla pracowników do wspólnego zadania czy projektu.

Nowoczesne systemy do ewidencji czasu pracy

Nowoczesne systemy do ewidencji czasu pracy tak naprawdę w całości działają w tak zwanej chmurze internetowej. Bezpośrednio z każdej przeglądarki możemy zalogować się do portalu, gdzie jest dostęp do podstawowych danych takich jak tworzenie harmonogramów pracy, podgląd czasu pracy, a także generowanie raportów czy też podstawowe ustawiania profilu użytkownika wraz z powiadomieniami. Grafiki pracy online umożliwiają zorganizowaną oraz szybszą pracę w porównaniu z grafikami prowadzonymi w tradycyjny sposób. W efekcie pozwoli to na zaoszczędzenie znacznej ilości czasu.

Harmonogram czasu pracy – co jest najważniejsze? Harmonogram czasu pracy powinien przede wszystkim zawierać takie elementy jak godziny pracy danej osoby w firmie z uwzględnieniem nadgodzin, pracy w porze nocnej, w niedziele czy też święta oraz w dni wolne od pracy. Jest to kluczowy element harmonogramu. Pracodawca także musi uwzględnić w kalendarzu pracy zwolnienia od pracy, urlopy, dyżury, usprawiedliwienia oraz nieusprawiedliwienia nieobecności w pracy. Właściciel ma obowiązek udostępnić ewidencję godzin danego pracownika na jego własne żądanie. Należy pamięta, że oryginał dokumentu ewidencji czasu pracy jest własnością pracodawcy.