Co powinna obejmować kompleksowa obsługa spółki z.o.o.?

Co powinna obejmować kompleksowa obsługa spółki z.o.o.?

Pomoc prawna dla firm – czego oczekiwać w ramach kompleksowej usługi?

W Polsce spółka z.o.o. zajmuje drugie miejsce spośród najczęściej wybieranych sposobów organizacji firmy. Ta forma prawna przedsiębiorstwa dominuje wśród spółek handlowych. Swoją popularność zawdzięcza podstawowej korzyści, jaką jest ograniczona odpowiedzialność wspólników.

Mimo że w świetle prawa za spółkę z. o. o. odpowiada spółka, która stanowi odrębną osobę prawną, to jednak wspólnicy, zgodnie z nazwą, odpowiedzialność mają ograniczoną, a nie są z niej zwolnieni. Warto zatem, by zadbali o interesy spółki, a tym samym swoje.

[materiał zewnętrzny]

Obsługa prawna spółki z. o. o. od początku

Sposobem na to, by najlepiej zabezpieczyć interesy wszystkich wspólników i samej spółki jest powierzenie jej prawnej obsługi profesjonalistom. I to najlepiej już na etapie jej powstawania. Chociaż założenie spółki z.o.o. nie jest trudne, jednak nie jest to tak proste, jak założenie działalności gospodarczej. Najważniejszym dokumentem decydującym o możliwości funkcjonowania spółki jest umowa. Z uwagi na to, że musi być ona sformułowana w konkretny sposób, już na tym etapie przyda się pomoc prawna dla firm. Pominięcie bowiem pewnych w niej zapisów czy rozstrzygnięć może doprowadzić do odrzucenia jej przez sąd i konieczności ponownego jej zgłaszania, a wszelkie nanoszone w niej zmiany wiążą się z kolejnymi wizytami u notariusza w celu generowania nowej postaci umowy. To czasochłonne i kosztowne. Na czym jeszcze poza efektywnym założeniem spółki z.o.o. powinna polegać pomoc prawna dla firm?

Obsługa prawna istniejącej spółki z.o.o.

Kiedy umowa spółki powstanie, a wspólnicy wniosą swój wkład, jako kapitał zakładowy, należy powołać zarząd oraz złożyć wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego, by zarejestrować spółkę. Forma komunikacji z KRS cechuje się dość rygorystycznymi procedurami, zatem, by uniknąć długiej wymiany korespondencji, na tym etapie również warto posiłkować się obsługą prawną w tworzeniu pism i deklaracji. Dalszą trudność mogą sprawić zgromadzenia wspólników, które są istotne dla bieżącego funkcjonowania spółki. Zapadają tu różne decyzje i uchwały, które powinny być zgodne z aktualnym stanem prawnym.

Równie ważne w działalność spółki jest nadążanie za wszelkimi prawnymi zmianami, poprawne rozliczenie jej obrotu, a także kwestia RODO, która dla większości przedsiębiorstw wciąż jest niejasna. Bieżąca pomoc prawna dla firm to także systematyczna analiza prawna procesów sprzedażowych, które na przykład w odniesieniu do towarów cyfrowych bywają bardziej skomplikowane. Podobnie nieprzestrzeganie przepisów dotyczących praw konsumentów może przysporzyć spółce wielu problemów i strat. Ważna jest też analiza umów zawieranych z klientami.  Są one często formułowane błędnie bez uwzględnienia  odpowiednich procedur związanych z brakiem płatności w terminie albo zawierają klauzule niedozwolone.

Efektywna obsługa prawna oferowana przez kancelarie prawne to też szybkość działania. Bieżący kontakt telefoniczny lub mailowy ściąga z przedsiębiorcy stres i konieczność samodzielnego podejmowania decyzji w sytuacjach, gdy nie ma on wystarczającej wiedzy prawnej. W tym samym czasie mógłby te decyzje powierzyć profesjonalistom, a sam zająć się rozwojem swojej firmy.