Automatyzacja produkcji - spawanie

Automatyzacja produkcji – spawanie

Termin cobot oznacza robota, maszynę, która wspiera człowieka podczas wykonywanej przez niego pracy

Termin cobot powszechnie funkcjonuje od 1996 roku. Pod tym pojęciem rozumie się robota, maszynę, która wspiera człowieka podczas wykonywanej przez niego pracy. Warto wiedzieć jaki wpływ mają roboty na funkcjonowanie ludzi i w jaki sposób mogą nam pomóc.

Rozwój technologii

Druga połowa XX wieku to niezwykle szybki rozwój technologiczny. Postęp ten przyspieszył jeszcze bardziej wraz z rozwoje i upowszechnieniem internetu. To otworzyło drogę do tworzenie i rozwoju nowych technologii. Dziś różnego rodzaju roboty i maszyny spotkać można w niemal każdych zakładach pracy.
Można śmiało powiedzieć, iż dziś wręcz trudno wyobrazić sobie sprawne działanie np. hal produkcyjnych bez nowoczesnych maszyn. Wzrost produkcji oraz sprzedaży różnego rodzaju robotów oraz maszyn przyspiesza z roku na rok. Jest tak przede wszystkim m.in. także dlatego, iż ceny maszyn wykorzystywanych w zakładach pracy spadają.
Największy wzrost wykorzystywania cobotów zauważyć można w takich krajach jak Stany Zjednoczone, Niemcy, Japonia czy Chiny. Jeśli chodzi o branże to wyróżnić można przede wszystkim takie branże jak motoryzacja, branża metalowa oraz elektrotechniczna. Przykładowo, spawanie robotem stało się normą w wielu firmach produkcyjnych.

Wykorzystanie cobotów

Jak wspomniano, głównym zadaniem cobotów jest pomoc człowiekowi w wykonywanej przez niego pracy. Z jednej strony wykonują one prace, które dla człowieka mogłoby być niebezpieczne. Z drugiej strony, są to prace wymagające niezwykłej precyzji i dokładności.
Dlatego coboty wykorzystuje się m.in. do montażu skomplikowanych części i podzespołów elektrycznych. Poza tym wykorzystywane są w magazynach. Pomagają zlokalizować towary oraz je przetransportować na terenie magazynu. Coboty wykorzystywane są także to różnego rodzaju prac masowych. Np. do naklejania etykiet na produkty.
Jeśli jest to liczba kilku tysięcy etykiet dziennie to samemu człowiekowi trudno byłoby taką pracę wykonać samodzielnie. Coboty są także skuteczne w wykrywaniu różnego rodzaju wad czy usterek w produktach zanim te trafią do sprzedaży.

Cobot a człowiek

Jak zatem widać, coboty najczęściej wyręczają człowieka w powtarzalnych czynnościach. Dzięki temu człowiek może skoncentrować się na bardziej kreatywnej działalności. Rozwój cobotów i coraz szersze wykorzystywanie ich w przedsiębiorstwach wpływa także na rynek pracy.
Dziś pracownikami poszukiwanymi są m.in. osoby mogące programować tego typu roboty i maszyny. Innymi słowy, na rynku pracy coraz bardziej poszukiwani są wykwalifikowani specjaliści, inżynierowie, programiści, a mniej pracownicy niskiego szczebla.