Jak i do kiedy rozliczyć PIT 37?

Jak i do kiedy rozliczyć PIT 37?

Jak rozliczyć PIT przez internet?

PIT 37 to najpopularniejszy z pośród formularzy podatkowych. Termin jego złożenia upływa 30 kwietnia każdego roku. Przy pomocy PIT 37 mogą rozliczyć się osoby, które uzyskały dochód za pośrednictwem płatników. W 2019 roku podatnicy po raz pierwszy nie muszą samodzielnie składać deklaracji podatkowej, gdyż może to za nich zrobić usługa ,,Twój e-PIT”.

[materiał sponsorowany]

Jak i do kiedy rozliczyć PIT 37?
Źródło: pitax.pl/

Dla kogo przeznaczony jest PIT 37 ?

PIT 37 składany jest co roku w urzędzie skarbowym przez większość podatników PIT. Muszą go wypełnić osoby, które w minionym roku podatkowym uzyskały przychody w formie wynagrodzenia, które było wynikiem stosunku pracy, stosunku służbowego, pobierania emerytury, renty, czy zasiłków, jak również zasiłków z ubezpieczenia społecznego.

Na formularzu PIT 37 muszą się rozliczyć również osoby, które w zakończonym roku podatkowym pobierały stypendia, osiągały przychód z praw majątkowych, praw autorskich, czy też działalności wykonywanej osobiście na podstawie umowy zlecenia, albo też kontraktu menadżerskiego. PIT 37 to formularz podatkowy, przeznaczony dla osób, które pracowały za granicą, niemniej jednak wyłącznie wtedy, gdy ich pracodawcą był polski płatnik.

Jak rozliczyć formularz PIT 37 ?

Rozliczenie PIT 37 nie jest aż tak trudne, jakby się mogło wydawać. Podstawą do jego wypełnienia będą informacje zawarte w PIT 11, który podatnik musi otrzymać od swojego pracodawcy do końca lutego. Osoba, która była zatrudniona u więcej, aniżeli jednego pracodawcy powinna dodać wszystkie dochody i ująć je w jednym formularzu PIT 37. Jednakże jeśli część dochodów, które uzyskał podatnik nie pochodziła od płatników, rozliczenie musi nastąpić na formularzu podatkowym PIT 36.

Jeszcze niedawno podatnik miał możliwość złożenia wniosku o rozliczenie go przez płatnika. Niemniej jednak w 2018 roku wycofano PIT 12 (wniosek), jak i PIT 40 (rozliczenie przez pracodawcę), a w 2019 został wycofany również PIT WZ (rozliczenie przez US). Ostatni formularz został zastąpiony przez ,,Twój e-PIT”. Jednakże podatnicy, którzy otrzymują rentę nadal mogą liczyć na rozliczenie przez organ rentowy na PIT 40 A.

Podatnik musi ująć na formularzu PIT 37 przychody, koszty ich uzyskania, składki na ubezpieczenia, a także zaliczki, które zostały wpłacone na poczet podatku dochodowego w przeciągu roku podatkowego. PIT 37 może zostać rozliczony indywidualnie, wraz z małżonkiem, albo jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Podatnicy, którzy rozliczają się na podstawie tego formularza mogą skorzystać z odliczeń i ulg.

Deklarację PIT 37 muszą złożyć nie tylko osoby do niej uprawnione, które odnotowały przychody, ale również i te, które w minionym roku podatkowym odniosły straty.

Usługa ,,Twój e-PIT”

15 lutego bieżącego roku Ministerstwo Finansów uruchomiło specjalną usługę internetową ,,Twój e-PIT”. Służy ona do rozliczenia deklaracji podatkowych na formularzu PIT 37, jak i PIT 38 przez urząd skarbowy. Oznacza to, że Krajowa Administracja Skarbowa przygotuje samodzielnie deklaracje PIT 37 i PIT 38 w wersji online. Podatnik będzie ją mógł sprawdzić, zmodyfikować, a później wysłać.

Ta forma rozliczenia podatnika zastąpiła wniosek PIT WZ, przejmując tym samym jego funkcjonalność, jak i udostępniając dodatkowe opcje. Należy mieć na uwadze, że jeśli podatnikowi przysługują jakiekolwiek ulgi, chce on przekazać 1% podatku wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego, albo rozliczyć się z małżonkiem, będzie musiał uzupełnić tę informację samodzielnie w formularzu elektronicznym.

Twój e-PIT to nie jedyny system umożliwiający rozliczenie podatku drogą internetową. Równie przyjazny sposób rozliczania tegorocznego zeznania PIT umożliwia platforma PITax.pl, która daje możliwość wypełnienia PITu za rok 2018/2019 przeprowadzając podatnika, krok po kroku, przez proces uzupełniania dokumentu podatkowego.