Edukacyjna lokomotywa właśnie się rozpędza 2

Edukacyjna lokomotywa właśnie się rozpędza

W czterech zmodernizowanych ośrodkach rozpoczynają się już zajęcia edukacyjne

Edukacja ekologiczna w Gdańsku i na Pomorzu. Zmodernizowano cztery ośrodki edukacyjne.

„Edukacja dla przyrody” – to nazwa przedsięwzięcia realizowanego przez Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych, które zmieni jakość nauczania o otaczającym nas świecie. W czterech miejscach województwa zmodernizowano obiekty edukacyjne. We Władysławowie nowy budynek Nadmorskiego Parku Krajobrazowego stanął w miejscu dotychczasowego garażu. W Gdańsku-Oliwie z istniejącej siedziby Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, specjalnym łącznikiem przejdziemy wkrótce do dobudowanego, nowoczesnego wnętrza sali edukacyjno-ekspozycyjnej Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku. W Charzykowach wiekowy, drewniany budynek Zaborskiego Parku Krajobrazowego lśni teraz wyremontowaną „w stylu kaszubskim” elewacją. Ponadto zyskał bliźniacze rodzeństwo – powstała przyległa sala edukacyjna wraz z zapleczem. W Słupsku natomiast zaadaptowano parter siedziby Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi”, na potrzeby nowoczesnego, multimedialnego ośrodka edukacyjnego.

[materiał sponsorowany]

Koszt całego przedsięwzięcia, obejmującego cztery inwestycje, wyniósł ponad 9 mln zł., z czego 70 proc. pokryto ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, zaś 30 proc. – to dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

W lesie i z multimediami

Co oczywiste, poznawanie przyrody powinno odbywać się głównie tam, gdzie ją widać, słychać i czuć – czyli w lesie, na łące lub na plaży. Wychodząc z tego założenia, Pracownicy PZPK, niezależnie od pogody i pory roku, starają się organizować jak najwięcej zajęć w terenie. Jednak nie zawsze jest to możliwe i zasadne.

– Nasza oferta kierowana jest przede wszystkim do dzieci i młodzieży, a także nauczycieli, więc musi sprostać wyzwaniom współczesności. Multimedia otaczają nas zewsząd, ich stosowanie w każdej dziedzinie, także w edukacji, wydaje się być już koniecznością. Zresztą nie ma co obrażać się na rozwój technologiczny, trzeba po prostu umiejętnie z niego korzystać, by młodemu pokoleniu skutecznie przekazywać wiedzę i budować świadomość ekologiczną. Dlatego zdecydowaliśmy się na rozbudowę naszych placówek i wyposażenie ich w nowoczesne narzędzia edukacyjne – tłumaczy Barbara Utracka-Minko zastępca dyrektora PZPK.

Edukacja ekologiczna w Gdańsku i na Pomorzu – dla kogo?

Komu ma służyć edukacja? Odpowiedź na tak postawione pytanie nie wydaje się trudna: społeczeństwu. I jest to prawda, choć można pokusić się o przeformułowanie oczywistej tezy. Niech edukacja posłuży nie tyle ludziom, co… przyrodzie. Korzyść dla nas, przedstawicieli gatunku Homo sapiens, będzie oczywistym skutkiem „ubocznym” podjętych działań.

Dlatego nazwa realizowanego projektu – „Edukacja dla przyrody”, wydaje się być w tym przypadku trafiona.

Cała wybudowana infrastruktura ma służyć jednemu celowi: poznawaniu rodzimej przyrody i jej różnorodności, zgłębianiu zasad obowiązujących w świecie istot żywych i oczywiście ochronie środowiska.

– Czasem zapominamy, że pod potocznym pojęciem „ekologii” kryją się nie tylko rozwiązania techniczne, takie jak oczyszczalnie ścieków i filtry na fabrycznych kominach. W centrum procesów decyzyjnych zawsze będzie znajdował się człowiek – ze swoimi postawami, poglądami i motywacjami – mówi Bożena Sikora dyrektor PZPK.

– Wychodzimy z założenia, że szacunek i dbałość o stan przyrody oraz jakość środowiska trzeba stawiać w centrum zainteresowania, szczególnie jeśli chodzi o edukację dzieci i młodzieży. To właśnie nowe pokolenie w przyszłości przejmie po nas odpowiedzialność za kondycję, w jakiej będzie znajdować się nasza planeta, a działania podejmowane lokalnie są tu równie ważne, jak wielkie, globalne inicjatywy. I temu właśnie – w najszerszym znaczeniu, ma służyć zrealizowany przez nas projekt – podsumowuje Barbara Utracka-Minko.

Inwestycja na finiszu

Część nowych budynków jest już gotowa i odbywają się w nich zajęcia – tak jest w Charzykowach i we Władysławowie, gdzie dzieci biorą udział w warsztatach o sowach czy nietoperzach, dorośli zaś w wykładach i prelekcjach, na przykład na temat ochrony nadmorskiego krajobrazu. Obiekt w Gdańsku zostanie otwarty w najbliższych tygodniach, program zajęć jest już gotowy. Odbędzie się tu między innymi szkolenie o odnawialnych źródłach energii. Inwestycja w Słupsku natomiast ma zostać zakończona do końca marca 2019 r. Stała ekspozycja o charakterze multimedialnym i interaktywnym pn. „Słupia – rzeka wiedzy” przybliżać będzie wiedzę na temat rzeki, jej doliny i występujących tam siedlisk. Powstanie także „ciemnia nietoperzowa”, w której na własne uszy odwiedzający będą się mogli przekonać, na czym polega zjawisko echolokacji.

Dzięki wszystkim tym przedsięwzięciom zmieni się jakość nauczania o ekologii. Pomorska lokomotywa edukacyjna już wyruszyła i wciąż nabiera rozpędu.

***

Projekt „Edukacja dla przyrody” dofinansowano ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.