Digital Signage to nowy wymiar reklamy

Digital Signage to nowy wymiar reklamy

Digital signage służą prezentacji informacji, reklam przy wykorzystaniu różnego rodzaju wyświetlaczy

Digital signage służą prezentacji informacji, reklam przy wykorzystaniu różnego rodzaju wyświetlaczy

Rozwiązania techniczne ujmowane zbiorczo w branży marketingu i reklamy nazwą digital signage służą – w najogólniejszym znaczeniu – umożliwieniu odpowiedniej prezentacji informacji, reklam oraz innych treści o podobnym przeznaczeniu przy wykorzystaniu różnego rodzaju wyświetlaczy (nośników) elektronicznych i cyfrowych – public displays.

[materiał sponsorowany]

Digital Signage to nowy wymiar reklamy
Źródło: kasetony-reklamowe.com

Ujmując szerzej pod pojęciem tym często rozumie się tez całe zintegrowane systemy, które służą obsłudze tego rodzaju urządzeń oraz właściwej ekspozycji treści na nich wyświetlanych. Pomimo tego, że od dłuższego czasu tego rodzaju systemy wykorzystywane są w wielu miejscach użyteczności publicznej (takich jak na przykład lotniska, dworce, centra usługowe), dopiero na przestrzeni ostatnich kilku lat zaobserwować można wzmożone zainteresowanie oraz rozwój technologii służących do optymalizacji oraz usprawnienia ich działania. Coraz częściej tego rodzaju systemy wykorzystywane są też przez prywatnych przedsiębiorców na cele promocyjne i reklamowe, umożliwiając skuteczną ekspozycję treści kierowanych do konsumentów oraz innych odbiorców oferowanych towarów i usług.

Wykorzystując technologię digital signage na cele reklamowe uzyskać można wiele korzyści, które czynią tę formę prezentacji treści reklamowych szczególnie atrakcyjną dla przedsiębiorców z różnych branż. W opracowaniach eksperckich zwraca się uwagę przede wszystkim na prostotę obsługi oraz minimalizację jej kosztów – wystarcza do tego już samo tylko posiadanie komputera z dostępem do Internetu (sterowanie treściami odbywa się w sposób zdalny). Eksponuje się ponadto wysokie wyniki w zakresie skuteczności przekazu, co związane jest z ogólnym zjawiskiem wywierania większego efektu reklamowego przez reklamy dynamiczne, aniżeli tradycyjne reklamy statyczne. Tego rodzaju reklamy przyciągają bowiem większą uwagę odbiorców – co potwierdzają kolejne testy i badania przeprowadzane przez osoby prowadzące prace naukowe nad skutecznością poszczególnych nośników reklamy. Do niewątpliwych zalet systemów digital signage zalicza się też powszechnie ich wyjątkową elastyczność oraz możliwość manipulowania treściami wyświetlanymi na poszczególnych odbiornikach. Jest to szczególnie istotne w sytuacji, gdy pożądanym pozostaje zmiana wyświetlanych treści w zależności od pory dnia lub wydarzeń, które aktualnie odbywają się w miejscu ekspozycji wyświetlaczy graficznych. Dzięki temu możliwa jest bowiem personalizacja przekazu oraz trafienie z nim do właściwej grupy docelowej odbiorców.

Oferowane przez poszczególnych dostawców systemy zarządzania treścią wyświetlaną na nośnikach pozwalają też w sposób kompleksowy zarządzać „czasem antenowym”. Przy wykorzystaniu dostępnych nam opcji możemy ustalić godziny, a także maksymalny czas, w jakim wyświetlane będą określone treści reklamowe. Systemy te wyposażone są też w moduły statystyczne, które umożliwiają zestawienie ze sobą wszystkich istotnych informacji i danych, będących podstawą do planowania kampanii reklamowych oraz dalszych działań promocyjnych z wykorzystaniem systemu.

więcej na: http://www.kasetony-reklamowe.com/pl/produkt/systemy-digital-signage-7