Konkurs Magazynu Kaszuby "Pisz Przewodnik" - nagrody. Fot. Tomasz Słomczyński/Magazyn Kaszuby

KONKURS MAGAZYNU KASZUBY. Pisz z nami przewodnik

Do wygrania nagrody, w JURY znane kaszubskie osobistości. Nic, tylko brać się do roboty. Zachęcamy do wspólnego pisania Przewodnika MAGAZYNU KASZUBY

Ogłaszamy konkurs Magazynu Kaszuby pod nazwą: „Pisz przewodnik”.

Czy masz „swoje” miejsce na Kaszubach? Czy masz „swoją” trasę na Kaszubach? Podziel się z nami!

Do wygrania dwie, równorzędne główne nagrody: MAGAZYNKI załadowane kaszubską amunicją.

Zawartość MAGAZYNKU można obejrzeć na zdjęciu.

Konkurs Magazynu Kaszuby "Pisz Przewodnik" - nagrody. Fot. Tomasz Słomczyński/Magazyn Kaszuby
Konkurs Magazynu Kaszuby „Pisz Przewodnik” – nagrody. Fot. Tomasz Słomczyński/Magazyn Kaszuby

Serdecznie dziękujemy sponsorom:

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, które ufundowało:

  • „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza (w języku kaszubskim),
  • książkę „Poczet pisarzy kaszubskich” (w języku polskim),
  • książkę „Poczuj kaszubskiego ducha. Kultura kaszubska w gminach Linia, Luzino i Szemud” (w języku polskim),
  • książkę z płytą „Kaszubska biesiada z dowcipami” (w języku kaszubskim),
  • kaszubskie wydanie wierszy Jana Brzechwy „Brzechwa Dzieciom” (w języku kaszubskim),
  • płytę z bajkami dla dzieci (w języku kaszubskim),
  • kubek z „Muzealnymi Nutami” (parafraza „Kaszubskich Nut”).

Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskiemu, które ufundowało książkę pt. „Z podaniem i legendą na kaszubskich szlakach” (w języku polskim).

***

Regulamin konkursu:

1. Organizatorem konkursu jest wydawca serwisu magazynkaszuby.pl, firma AREA PRESS Sp. z o.o., z siedzibą w Kartuzach, ul. Sambora 22c/1.

2. Celem konkursu jest promocja Kaszub. Prace konkursowe powinny ukazywać atrakcyjność regionu Kaszub i jego specyfikę.

3. Żeby wziąć udział w konkursie Uczestnik powinien w dniach od 21.10.2016 do 15.11.2016 (do godz. 12.00) przysłać e-mailem swoja pracę konkursową na adres: [email protected]. Prace konkursowe nadesłane po tym terminie nie wezmą udziału w konkursie.

4. Pod pojęciem „pracy konkursowej” należy rozumieć: Tekst (od 500 do 2000 znaków ze spacjami) oraz zdjęcie (ew. zdjęcia, nie więcej niż 5 szt.). Tekst i zdjęcie powinno dotyczyć miejsca na Kaszubach, które dotychczas (tj. do momentu ogłoszenia konkursu, czyli do dnia 21.10.2016 do godz. 13:00) nie zostało opisane w Przewodniku MAGAZYNU KASZUBY. Tekst powinien zawierać opis miejsca, jak również praktyczne wskazówki umożliwiające jego zwiedzanie, np. wskazówki dot. dojazdu, godziny otwarcia instytucji, ceny biletów.

5. Pod pojęciem „miejsca” należy również rozumieć szlaki i trasy: piesze, rowerowe, kajakowe, konne, nordic walking, itp. W przypadku opisywania trasy konieczne jest dokładne wskazanie początku i końca opisywanej trasy oraz wskazówki praktyczne dotyczące jej pokonania (wskazanie oznaczonych szlaków lub punktów orientacyjnych w terenie).

6. Pod pojęciem „Kaszub” należy rozumieć powiaty: kościerski, kartuski, wejherowski, bytowski, chojnicki, pucki, jak również Słupsk i okolice (z Ustką), a także gminy: Kolbudy, Przywidz.

7. Nadesłany tekst musi być zapisany w pliku PDF lub w edytorze tekstów: MS Word, Open Office.

8. Nadesłane zdjęcie (zdjęcia): 1. Nie może (nie mogą – łącznie) zajmować na dysku więcej miejsca niż 12 MB. Musi (muszą) być zapisane w formacie jpeg, bmp, png.

9. Praca konkursowa musi zostać opisana informacjami: imię i nazwisko, adres emailowy i telefon autora, miejsce i data wykonania zdjęcia. Informacje te powinny znajdować się w wysłanym na konkurs e-mailu zawierającym pracę konkursową.

10. Jeden uczestnik konkursu może przysłać tylko jedną pracę.

11. Prace będą publikowane na stronie internetowej www.magazynkaszuby.pl.

12. Uczestnicy, nadsyłając prace na konkurs, wyrażają zgodę do wykorzystywania prac przez organizatora konkursu – Spółkę AREA PRESS Sp. z o.o., w dowolnym czasie i na wszystkich polach eksploatacji. Organizator konkursu zobowiązuje się każdorazowo publikowane zdjęcie opisywać imieniem i nazwiskiem jego autora.

13. Organizator konkursu zapewnia, że dane personalne autorów zdjęć nie zostaną wykorzystane do celów marketingowych, sprzedażowych, nie zostaną też przekazane innemu podmiotowi.

14. Zdjęcia będą oceniane przez pięcioosobowe JURY. W skład JURY wchodzą: 1. Łukasz Grzędzicki – prezes Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego. 2. Danuta Pioch – wiceprezes Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego, Przewodnicząca Rady Języka Kaszubskiego, autorka podręczników do języka kaszubskiego. 3. Tomasz Fopke – dyrektor Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko – Pomorskiej w Wejherowie, pisarz, poeta, muzyk. 4. Eugeniusz Pryczkowski – dziennikarz, pisarz, poeta, wydawca i działacz kaszubski. 5. Tomasz Słomczyński – dziennikarz, pisarz, redaktor naczelny Magazynu Kaszuby.

15. Obrady JURY odbędą się między 15 a 22 listopada. Członkowie JURY w wyborze prac będą kierowali się celem konkursu, który został określony w p. 2 niniejszego regulaminu, a także zwrócą uwagę na: oryginalność wyboru tematu pracy (czyli opisywanego miejsca), poprawność językową, stylistyczną, interpunkcyjną, jakość przesłanych zdjęć.

JURY przyzna dwie równorzędne nagrody.

Ogłoszenie wyników nastąpi na łamach Magazynu Kaszuby – www.magazynkaszuby.pl, po 22 listopada 2016 roku, jednak nie później niż 24 listopada 2016 roku.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!