historie kartuzian

Bezcenne historie mieszkańców Kartuz

Zapisz siebie i swoich bliskich w historii kartuzian

Kartuzy, jak każde miasto, ma swoje anegdoty i tajemnice oraz skarby – przedmioty, które są nieodłącznym elementem tworzącym historię miejsca. Każdy z nas przechowuje w domu pamiątki, które są nie tylko świadectwem historii rodzinnej, ale również łączą się z przeszłością miasta, w którym żyjemy, w którym mieszkali nasi przodkowie oraz, być może, będą żyć nasze dzieci.

Dlatego apelujemy: poszperajcie w zapomnianych szufladach, walizkach, albumach! U babć i dziadków, u rodziców, we własnym domu. Na strychach, w piwnicach i gdzie tylko możecie coś ciekawego odnaleźć! Pokażcie nam Wasze pamiątki oraz podzielcie się z nami Waszymi osobistymi historiami. Zapiszcie tym samym siebie oraz swoich bliskich w historii kartuzian!

Projekt „Historie kartuzian” jest adresowany do wszystkich, którzy chcą podzielić się swoją osobistą bądź rodzinną historią związaną z Kartuzami. Celem projektu jest integracja mieszkańców, budowanie i umacnianie ich tożsamości lokalnej oraz promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego.

Wydanie albumu pt. Historie kartuzian nastąpi w 2018 roku.

Historie kartuzian” to projekt realizowany przez Klub Literatury i Sztuki im. Grażyny Pytki przy Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kartuzach. Koordynatorem i pomysłodawcą przedsięwzięcia jest Piotr Smoliński, od 5 lat prowadzący klub, doktorant na Uniwersytecie Gdańskim, nauczyciel.

Patronat honorowy nad projektem objęli Janina Kwiecień, starosta kartuski oraz Mieczysław Grzegorz Gołuński, burmistrz Kartuz. Patroni główni: Xero Land, fotokontakt.pl. Patronat medialny: magazynkaszuby.pl, a także: expresskaszubski.pl, kartuzy.info, Głos Kaszub, Dziennik Bałtycki, Kurier Kaszubski.

historie kartuzian