Przemoc wobec dzieci? Tu możemy znaleźć pomoc! 4

Przemoc wobec dzieci? Tu możemy znaleźć pomoc!

Terapeuci, psychologowie, psychiatrzy i prawnicy pomogą dziecku i jego rodzicom

Dzieci oraz ich wspierający rodzice mogą w gdańskim Centrum Pomocy Dzieciom prowadzonym przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę liczyć na kompleksową pomoc.

Szczególnie dzieci i rodzice mieszkańcy: Cedr Wielkich, Kolbud, Pruszcza Gdańskiego, Przodkowa, Pszczółek, Suchego Dębu oraz Żukowa mogą, oprócz mieszkańców Gdańska zostać objęci wysokospecjalistyczną pomocą w ramach projektu POMOSTY.

 INDYWIDUALNA POMOC PSYCHOLOGICZNO-TERAPEUTYCZNA, PSYCHIATRYCZNA

Pomoc adresowana jest bezpośrednio do dzieci – ofiar przemocy, innych przestępstw oraz ich rodzin, a realizowana przez specjalistycznie przygotowanych: psychologów/terapeutów oraz lekarza psychiatrę. Świadczone są następujące formy pomocy:

  1. specjalistyczna diagnostyka sytuacji rodzica i dziecka;
  2. interwencja psychologiczna i kryzysowa w sytuacjach wymagających szybkiego reagowania;
  3. pomoc psychologiczno-terapeutyczna i psychiatryczna dzieciom i rodzicom/opiekunom niekrzywdzącym, w tym: porady nawiązujące do trudnej sytuacji wywołanej przestępstwem, wsparcie psychologiczne, terapia psychologiczna (szukanie powiązań między kryzysem oraz przeżywanymi trudnościami, a doświadczeniem krzywdzenia lub innego przestępstwa), psychoedukacja.

 INDYWIDUALNA POMOC PRAWNA

Pomoc prawna obejmuje konsultacje prawne dla opiekunów dzieci, pomoc w przygotowaniu pism procesowych, towarzyszenie w rozprawach sądowych.  Pomocy udzielają prawnicy wyspecjalizowani w tematyce ochrony interesów dzieci krzywdzonych, zatrudnieni na umowę o pracę przez fundację, nie prowadzący prywatnej praktyki.

PRZYJAZNE PRZESŁUCHANIE DZIECKA ORAZ PRZYGOTOWANIE DO PRZESŁUCHANIA

W Centrum działa przyjazny pokój przesłuchań dzieci udostępniany gdańskim instytucjom wymiaru sprawiedliwości do prowadzenie czynności przesłuchania. Ofertą placówki jest również przygotowanie dzieci do przesłuchania w przyjaznym pokoju przesłuchań. Działania Centrum mają także na celu wspieranie biegłych sądowych w podnoszeniu kompetencji niezbędnych dla właściwego wykonywania ich zadań.

POMOC GRUPOWA DLA DZIECI ORAZ RODZICÓW

Pomoc grupowa skierowana jest do: rodziców i dzieci korzystających z pomocy indywidualnej w placówce. W działaniach adresowanych do rodziców korzystamy z dotychczasowych osiągnięć CPD ale także 23 letnich doświadczeń w prowadzeniu Centrum Interwencji Kryzysowej w Gdańsku. W 2020 roku realizowane/planowane są grupy: Lighthouse Parenting (grupa terapeutyczna dla rodziców pragnących skuteczniej wspierać swoje dzieci, oparta głownie o metodę mentalizacji, czyli wyobrażeniowej aktywności umysłowej mającej na celu uświadomienie i interpretowanie ludzkiego zachowania), grupa dla kobiet w ciąży i młodych matek, której celem jest wspieranie kobiet w ich pierwszych i potencjalnie najtrudniejszych (i najbardziej ryzykownych) doświadczeniach związanych z macierzyństwem, grupa dla młodzieży (adolescentów), skoncentrowana na problemach emocjonalnych wynikających z traumatycznych i normatywnych doświadczeń.

Konsultacje i pomoc mogą być udzielane w formie off i on line po uzgodnieniu z personelem placówki.

 

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
Centrum Pomocy Dzieciom – Gdańsk

ul. Jana Uphagena 18, 80- 237 Gdańsk
tel. 58 718 73 68

Fdds.pl
facebook.com/dajemydzieciomsile
instagram.com/dajemydzieciomsile