Chłopom kaszubskim przynieśli robotnicze pozdrowienie z Warszawy...

Chłopom kaszubskim przynieśli robotnicze pozdrowienie z Warszawy…

Twarda stalinowska propaganda i rzut oka na kaszubską wieś z 1954 roku

Reportaż o elektryfikacji kaszubskich wsi z 1954 roku. „Warszawscy chłopcy” jadą do Studzienic pod Bytowem, by Kaszubom zbudować ponad dwadzieścia kilometrów linii energetycznej.

Twarda stalinowska propaganda.

„Żołnierz z Czerwoną Gwiazdą przyniósł Kaszubom Polskę”. Kończy się więc okres germanizacji i ucisku ze strony polskiego ziemianina. Nastaje komunizm, a z nim – jak wiadomo, powszechna szczęśliwość.

Film „Egzamin” jest ciekawy z co najmniej dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że pokazuje kawałek kaszubskiej wsi z lat pięćdziesiątych, gdy jeszcze spędzano wieczory przy lampach gazowych. Po drugie zaś – uzmysławia, jak wulgarna i nachalna była ówczesna propaganda. Chociaż… W tej drugiej kwestii być może nie zmieniło się tak wiele, jakby mogło się to wydawać.

Tak czy inaczej – warto film obejrzeć. Polecamy go szczególnie miłośnikom Kaszub i historii.

Film „Egzamin”, 1954