Żukowo. Zespół poklasztorny sióstr norbertanek. Muzeum parafialne i wystawa haftu kaszubskiego

W Żukowie niewątpliwą atrakcją jest zespół poklasztorny sióstr norbertanek, najstarszy zabytek sakralny na Kaszubach