Żukowo. Zespół poklasztorny sióstr norbertanek. Muzeum parafialne i wystawa haftu kaszubskiego 1

W Żukowie niewątpliwą atrakcją jest zespół poklasztorny sióstr norbertanek. Stanowi on najstarszy zabytek architektury sakralnej na Kaszubach. Pierwsze wzmianki sięgają XIII wieku, kiedy to książę Mściwoj nadał ziemię zakonowi i ufundował klasztor. Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, który stanowi część zespołu poklasztornego, pochodzi z XIV wieku i kryje wiele cennych dzieł sztuki z XIV – XVIII wieku. Wyróżnia się tu późnogotycki ołtarz z początku XVI wieku, ołtarz główny z wizerunkiem Najświętszej Marii Panny z początku XVII wieku, natomiast najstarszym zabytkiem kościoła jest XIV wieczny krzyż, wiszący nad wejściem do zakrystii.

W świątyni znajduje się jeszcze wiele cennych elementów wyposażenia, prawdziwych perełek, jak chociażby gotycka rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem, ambona, konfesjonały, balustrada chóru czy alabastrowa płaskorzeźba: Pokłon Trzech Króli.

Siostry norbertanki słynęły z pięknego haftu o specyficznej i niepowtarzalnej ornamentyce. Uczyły tej sztuki w założonej przez siebie szkole. Żukowo uznano więc za kolebkę haftu kaszubskiego. Klasztor uległ kasacie w 1834 roku, a zabudowania przeznaczono do rozbiórki. Niewiele z nich ocalało. W zespole poklasztornym mieści się obecnie muzeum parafialne, gdzie można obejrzeć wystawę haftu kaszubskiego, szat i naczyń liturgicznych.

Godziny otwarcia:

Po wcześniejszym uzgodnieniu z proboszczem lub przewodnikiem

Tel. 501 105 130

Adres:

83-330 Żukowo, ul. 3 Maja 4