Pomorze i Kaszuby 1945. Cykl reportaży – Część 3. Wspomnienia Zofii Pawłowskiej

Do schronu weszli Ukraińcy i zrobili to na naszych oczach