Film Kamerdyner – recenzja historyka. Czy można mówić o „kaszubskiej epopei”?

„Kamerdyner” to film dobry albo bardzo dobry, choć nie pozbawiony wad – pisze historyk dr Jan Daniluk.