Rąb, Izba Regionalna. Świat pani Gabrieli

Nie czujemy się tu jak goście, tylko jak odkrywcy. Odkrywamy świat przeszły, kaszubski, świat nasycony wspomnieniami pani Gabrieli.