Wygoda Łączyńska. Wielki kościół w małej wsi.

Kościół pw. św. Józefa w Wygodzie Łączyńskiej zaskakuje rozmachem, z jakim został zaprojektowany i wybudowany. Ta neobarokowa budowla otoczona jest murem z arkadami i ozdobiona ogromna płaskorzeźbą nad wejściem do świątyni. Kościół został zbudowany w latach 1913c-c1914, proj. arch. Fritz Kunst z Kolonii.  Wcześniej, w 1903 r. postawiono tu plebanię, organistówkę i budynki gospodarcze. Pierwszym proboszczem w Wygodzie Łączyńskiej był zasłużony dla Kaszub ks.  Anastazy Sadowski. Kiedy rozpoczęto budowę kościoła Wygoda Łączyńska liczyła 13 mieszkańców. Skąd pomysł na wybudowanie w tak małej miejscowości tak dużego kościoła? Zdecydowano się na to, by pogodzić mieszkańców okolicznych dużych wsie, z których każda rościła sobie prawo do bycia wsiami parafialnymi.

Tutaj, 20 października 1984 r., ks. Franciszek Grucza odprawił pierwszą Mszę św. w języku kaszubskim.

24 października 2014 Dziennik Bałtycki doniósł, że w istocie sprawowano tu dwie msze, które roszczą sobie prawo do pierwszeństwa: 8 października 1983 i 20 października 1984.