Słupsk, Brama Młyńska. Fragment średniowiecznych murów obronnych
Brama Młyńska w Słupsku Źródło: Wikipedia.org Autor: Maria Golinski
Brama Młyńska w Słupsku
Źródło: Wikipedia.org
Autor: Maria Golinski

Bramę Młyńską wybudowano w XIV wieku jako część murów obronnych miasta. Nazwę swoją wzięła od stojącego w pobliżu Młyna Zamkowego. Zabezpieczała ona wjazd do Słupska od strony wschodniej. Najprawdopodobniej budowano ją etapami; najpierw powstała część przyziemna z ostrołukowym wjazdem, nieco później dobudowano górne kondygnacje. Brama była murowana, w stylu gotyckim i zwieńczona ozdobnymi szczytami. W wieku XIX fortyfikacje obronne miast zaczęły tracić na znaczeniu. Nie ominęło to Bramy Młyńskiej, która stopniowo niszczała i popadała w ruinę. Kilka razy remontowano ją jako cenny zabytek miasta. Wskutek działań wojennych, wiosną 1945 roku, Brama została w dużym stopniu zniszczona. Po wojnie obiekt prowizorycznie zabezpieczono przed całkowitym unicestwieniem, a w 1968 roku przekazano go Muzeum Pomorza Środkowego. W roku 1980 dokonano generalnego remontu i adaptacji budynku. Obecnie mieszczą się tam pracownie konserwatorskie i pracownia fotograficzna.

Dostęp do zabytku jest ograniczony, można oglądać go tylko z zewnątrz.

 

Adres:

Słupsk, ul. Dominikańska 5 – 9