Rozewie, Rezerwat przyrody „Przylądek Rozewski”
Fot.: Rozewie, Rezerwat przyrody „Przylądek Rozewski”, źródło: Wikipedia, autor: Maria Golinski
Fot.: Rozewie, Rezerwat przyrody „Przylądek Rozewski”, źródło: Wikipedia, autor: Maria Golinski

Rezerwat przyrody „Przylądek Rozewski” znajduje się  na terenie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego w Rozewiu. Obejmuje ochroną wysoki brzeg klifowy. Klif, utworzony w wyniku działalności abrazyjnej fal morskich, został wzmocniony betonową opaską w celu zatrzymania procesu. Na terenie rezerwatu znajduje się ok. 200 gatunków roślin, z których wiele jest pod ochroną. Wybrzeże klifowe porasta ponad 100-letni las mieszany z przewagą buka.  W rezerwacie można poruszać się tylko po wyznaczonych ścieżkach i szlakach.