Rezerwat przyrody Bielawa, mieszkanie żurawi na Kaszubach
Fot.: Rezerwat przyrody Bielawa, źródło: Wikipedia, autor: Maciej Szczepańczyk
Fot.: Rezerwat przyrody Bielawa, źródło: Wikipedia, autor: Maciej Szczepańczyk

Rezerwat przyrody Bielawa znajduje się na południe od Ostrowa, między Sławoszynem a Czarnym Młynem. Celem ochrony jest ponad 700 hektarów torfowisk wysokich typu bałtyckiego, które przyciągają ptactwo błotne. Z tego powodu jest to główne miejsce lęgowisk żurawi, ale można tam spotkać również ptaki szponiaste zażywające odpoczynku podczas migracji. Rezerwat swoją nazwę zyskał prawdopodobnie dzięki rosnącej tam roślinie – wełniance, zwanej przez miejscowych bielawą – która rozsiewa biały puch. Obecnie park nie jest udostępniony do zwiedzania, jednak zostały rozpoczęte prace nad wytyczaniem ścieżek dla turystów.