Płotowo. Muzeum Szkoły Polskiej
Płotowo, Muzeum Zachodniokaszubskie, źródło: http://www.bytow.com.pl/miejsca/102/m/6
Płotowo, Muzeum Zachodniokaszubskie, źródło: bytow.com.

W Płotowie znajduje się Muzeum Szkoły Polskiej, które jest filią Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie. Muzeum otwarto w 1979 roku, w pięćdziesiątą rocznicę utworzenia pierwszej polskiej szkoły w powiecie bytowskim, dzięki staraniom Związku Polaków w Niemczech. Z okresu walki Kaszubów o prawa narodowe, polską kulturę, szkołę i ojczystą mowę, tzn z lat 1918- 1945, zachowało się mnóstwo dokumentów, które można obejrzeć w Muzeum. Interesujące jest to dla miłośników historii i dziejów Kaszubów, ponieważ pozwala chronologicznie przyjrzeć się losom polskiej mniejszości narodowej, od dwudziestolecia międzywojennego aż do końca II wojny światowej. Muzeum posiada w swoich zbiorach informacje o działalności innych szkół w powiecie bytowskim. Świadectwa uczniów, podręczniki, zeszyty, dzienniki, a także fotografie i dokumenty rodzinne, np. rodziny Styp – Rekowskich, są fascynującym źródłem informacji o tamtych czasach. W jednej z sal można podziwiać zrekonstruowaną salę lekcyjną z lat 20 XX wieku. Godne uwagi są, wypisane na ścianach, Prawdy Polaków, uchwalone na kongresie Polaków w Niemczech, w 1938 roku. Muzeum mieści się w budynku szkoły, która istniała tu od 1929 roku, jako jedna z czterech prywatnych szkół polskich na terenie powiatu bytowskiego.

Muzeum w Płotowie można zwiedzać cały rok. Przewodnik mieszka w tym samym budynku. Wstęp wolny.