Otomin. Otomiński Obszar Chronionego Krajobrazu
Otomin, źródło: wikipedia.org
Otomin, źródło: wikipedia.org

Wraz z narastającą popularnością spokojnej i malowniczo położonej wsi w gminie Kolbudy, Otomina, należało zadbać o piękno i ochronę przyrody. Znajdujący się tam kompleks leśny, a także jezioro Otomińskie (wytopiskowe), zostały objęte obszarem chronionego krajobrazu. Część tych terenów należy do Gdańska, a część do gminy Kolbudy. Najbardziej interesującym terenem są właśnie okolice jeziora, a także zbiorowisko buczyn i torfowisk, znajdujące się w pobliżu. Plaża nad jeziorem cieszy się dużą popularnością, mimo iż nie wolno się tam kąpać. Jezioro Otomińskie jest za to doskonałą atrakcją dla wędkarzy.