Nadmorski Park Krajobrazowy, skarbnica natury polskiego wybrzeża
Fot.: Nadmorski Park Krajobrazowy, źródło: Wikipedia, autor: Jan Jerszyński
Fot.: Nadmorski Park Krajobrazowy, źródło: Wikipedia, autor: Jan Jerszyński

Nadmorski Park Krajobrazowy rozciąga się przez cały Półwysep Helski po Białogórę. Zajmuje powierzchnię ponad 18 tysięcy hektarów z czego ok 11 tysięcy stanowią wody zatoki puckiej. Znajdują się w niej wiele gatunków ryb, między innymi cierń, okoń czy węgorz. Zatoka pucka jest też mieszkaniem foki szarej, którą warto zobaczyć w Fokarium w Helu. W parku można podziwiać wszystkie rodzaje wybrzeża południowego Bałtyku: klifowe, wydmowe i zalewowe. Charakterystyczne są również torfowiska oraz lasy – głównie sosnowe i bukowe.

Na terenie parku wyodrębniono 13 rezerwatów przyrody w celu zachowania pod ochroną szczególnie cennych gatunków fauny i flory.

Siedziba Nadmorskiego Parku Krajobrazowego znajduje się we Władysławowie.