Kwakowo. Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny. Kamienna świątynia
Kwakowo. Kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny Źródło: Wikipedia.org Autor: Zentyg45
Kwakowo. Kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny
Źródło: Wikipedia.org
Autor: Zentyg45

Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Kwakowie stoi na sztucznie ukształtowanym pagórku w centrum wsi. Źródła historyczne podają, że pierwszy, drewniany kościół stanął w tym miejscu w 1208 roku, jednak spłonął on w XIV wieku. Na jego miejscu powstał kościół murowany, z cegły, w stylu gotyckim. Świątynię zbudowano na niestabilnym, torfowym podłożu, mury więc osiadały i pękały, wymagając częstej naprawy. Mimo to na przełomie XVII i XVIII wieku postanowiono rozbudować wieżę kościelną i posadowić na niej nowy hełm. W XIX wieku kościół okazał się niewystarczający dla rosnącej rzeszy wiernych. Świątynię więc rozebrano zostawiając jedynie wieżę. Na jej miejscu wybudowano nową, większą, w stylu pseudogotyckim. Budowę ukończono w 1865 roku. Kościół charakteryzuje się użytym do budowy materiałem, którym są głazy narzutowe występujące licznie na tym terenie. We wnętrzu świątyni zachowała się XIX-wieczna ambona, chrzcielnica, prospekt organowy oraz empora. Zabytkiem zasługującym na szczególną uwagę jest XVIII-wieczne malowidło na stropie, przedstawiające scenę narodzenia Chrystusa.

Wjeżdżając do Kwakowa już z daleka widać kamienną świątynię.

Adres:

Kwakowo, ul. Słupska 18, 76-251 Kobylnica

Dojazd:

Ze Słupska droga DK21 kierunek Miastko. Odległość 12 km