Gmina Kolbudy. Jar Reknicy – spacer wśród stuletnich buków i szumiących wodospadów

W leśnictwie Ostróżki, w gminie Kolbudy, znajduje się bardzo malowniczy rezerwat, Jar Reknicy. Na tym terenie występują siedliska przyrodnicze, które są chronione dodatkowo w obszarze Natura 2000, Dolina Reknicy. Rzeka w okolicach Czapielska i młynu w Kolbudach wije się zakolami w głębokim wąwozie. Pod ochroną znajduje się również las mieszany, z 100 i 140- letnimi drzewami (bukami, dębami, jaworami), a także drzewa pomnikowe. Rosną tu rośliny rzadkie i chronione. Zróżnicowana rzeźba terenu – stromo nachylone zbocza jaru (są miejsca, gdzie głębokość jaru sięga nawet 70 metrów), osuwiska, obrywy czynią to miejsce pięknym – głównie ze względu na zakola rzeki i małe wodospady, lecz niedostępnym.  Nie jest udostępnione dla ruchu turystycznego.

Jar Reknicy można zwiedzić poza rezerwatem – należy wyruszyć czarnym szlakiem ze wsi Czapielsk.

Zobacz również artykuł o gminie Kolbudy

Gmina Kolbudy. Elektrownie wodne, historia